Solidar Śląsko Dąbrow

Gliwice

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 3/3p, 44 – 100 Gliwice

tel:  32 230-89-30
fax: 32 231-25-27
e-mail: gliwice@solidarnosckatowice.pl

kierownik biura – Beata Piotrowska-Reszka, tel. 503 130 841
obsługa prawna – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych: Larysz, Zajączkowski i Partnerzy

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, 7.30-15.30
środa, 7.30 -17.00
piątek, 7.30 -14.00

Dyżury prawników:
poniedziałek i piątek, godz. 09.00 -14.00 
środa, godz. 
11.00-16.00

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Gliwic i Powiatu Gliwickiego:

Zarząd Sekcji:
Bolesław Var Bogya de Csepy – przewodniczący, tel. 601 924 448
Joanna Kaznowska, tel. 513 142 696
Maria Konar, tel. 502 141 161
Justyna Fijałkowska, tel. 666 880 851
Weronika Mielnik, tel. 502 595 860
Franciszek Szymura, tel. 530 993 103
Zdzisław Goliszewski, tel. 693 524 580