Solidar Śląsko Dąbrow

Gliwice

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 3/3p, 44-100 Gliwice

tel:  32 230-89-30
fax: 32 231-25-27
e-mail: gliwice@solidarnosckatowice.pl; pbea@tlen.pl

kierownik biura – Beata Piotrowska-Reszka, tel. 503 130 841
obsługa prawna – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych: Larysz, Zajączkowski i Partnerzy

Biuro terenowe jest czynne:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, 7.30-15.30
 • środa, 7.30-17.00
 • piątek, 7.30-14.00

Dyżury prawników:

 • poniedziałek i piątek, godz. 09.00-14.00
 • środa, godz. 11.00-16.00

Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ „Solidarność” Gliwic i Powiatu Gliwickiego

Zarząd Sekcji:

 • Krzysztof Adamek – Przewodniczący tel. 792-288-032
 • Bolesław Var Bogya de Csepy – Członek Prezydium, tel. 601-924-448
 • Monika Lempa – Sekretarz, tel 798-364-901
 • Franciszek Szymura, tel 530-993-103
 • Mariusz Kruków, tel. 606-228-942
 • Joanna Kaznowska, tel. 607-594-969
 • Jolanta Kowal, tel.798-013-205
 • Marek Szolc, tel. 791-694-798
 • Maria Konar, tel. 502-141-161

Komisja Rewizyjna:

 • Marek Świerczyński – Przewodniczący, tel 601-179-855
 • Dorota Banaczek – Sekretarz, tel. 728-815-802,
 • Maria Romaszko, tel. 695-650-519
 • Krzysztof Klupś, tel. 501-269-451