Solidar Śląsko Dąbrow

Bytom

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, 41-902 Bytom
czynne:
poniedziałek, środa – godz. 7.30 – 15.30,
wtorek, czwartek – godz. 7.30 – 16.30,
piątek: 7.30-14.00
tel. 32 281-71-65
e-mail: bytom@solidarnosckatowice.pl

kierownik biura – Barbara Baranowska

radca prawny Eugeniusz Kotas przyjmuje członków związku
we wtorki i czwartki od godz. 15.00

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Bytomia:

Joanna Lukosek, przewodnicząca
Grzegorz Kowalik, wiceprzewodniczący
Andrzej Kurek, wiceprzewodniczący
Jacek Markiewicz, wiceprzewodniczący
Łukasz Niesporek, wiceprzewodniczący
Andrzej Nocuń, wiceprzewodniczący
Roman Poloczek, wiceprzewodniczący
Krzysztof Przybylski, wiceprzewodniczący