Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro Szkoleń i Negocjacji

Biuro czynne:
– poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
– środa: 7.30 – 16.30
– piątek: 7.30 – 14.30
tel. centrala 32 353 84 25

Działalność Biura obejmuje dwa główne obszary:
1. szkolenia związkowe (pok. 228; tel. wew. 428)
2. projekty unijne i współpraca zagraniczna (pok. 223; tel. wew. 555)

Do zakresu czynności i obowiązków biura należy:
1. Udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom zakładowym i międzyzakładowym związku w zakresie:
– negocjacji,
– przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
– Statutu NSZZ Solidarność i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego,
– ustalania strategii działania w zakładzie pracy,
– sporządzania pism,
2. Nadzór nad przekształceniami organizacji zakładowych i międzyzakładowych (łączenie lub podział organizacji) związanych z przekształceniami pracodawców,
3. Opiniowanie projektów prawa wewnątrzzakładowego i powszechnie obowiązującego,
4. Współpraca z Biurem Prawnym, w szczególności sporządzanie pism przedprocesowych,
5. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji, organizacji pracy i kierowania związkiem zawodowym oraz opracowywaniu komentarzy do zajęć:
– prawo wewnątrzzwiązkowe,
– prawo pracy,
– negocjacje,
– rozwój związku.

Organizujemy szkolenia na indywidualne zapotrzebowania organizacji zakładowych, międzyzakładowych lub innych struktur regionalnych. W indywidualnych przypadkach pracownicy Biura udzielają również porad z zakresu tematycznego objętego szkoleniami. Wspierają w zakresie organizacyjno-prawnym działalność organizacji związkowych w ramach europejskich rad zakładowych. biuro opracowywuje i realizuje również projekty w ramach programów operacyjnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł.

Biuro pomaga w przygotowaniu materiałów omawiających prawa i obowiązki związków zawodowych, opracowuje ulotki informacyjne. Wspiera też działalność związkową w nowo powstałych organizacjach związkowych, m. in. poprzez pomoc w przygotowaniu wyborów, wyborów SIP oraz z kontaktach z zagranicznymi centralami związkowymi.