Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro Promocji i Rozwoju Związku

Biuro Rozwoju i Promocji Związku

Zadaniem Biura jest pomoc w organizowaniu się pracowników i powstawaniu nowych organizacji oraz pozyskiwanie nowych członków w istniejących już strukturach.

tel. 32 728 41 04
tel. 32 353 84 25 wew. 104
tel.kom. 661 886 200
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl