Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro Promocji i Rozwoju Związku

Biuro Rozwoju i Promocji Związku

Zadaniem Biura jest pomoc w organizowaniu się pracowników i powstawaniu nowych organizacji oraz pozyskiwanie nowych członków w istniejących już strukturach.

tel. 32 728 41 04, 32 353 84 25 wew. 104

  • Ksenia – tel.kom. 885 446 660
  • Alicja – tel.kom. 508 204 125
  • Tomek – tel.kom. 661 886 200
  • Marek – tel.kom. 661 691 534

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl