Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro Prasowe

Rzecznik Prasowy 
tel. 32 728 42 21
e-mail: rzecznik@solidarnosckatowice.pl

Biuro Prasowe
tel. 32 353 84 25 wew. 221
e-mail: l.karczmarzyk@solidarnosckatowice.pl

Redakcja Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego
tel. 32 253 72 54 lub 32 353 84 25 wew. 113
e-mail: tygodnik@solidarnosckatowice.pl

Redakcja serwisu internetowego śląsko-dąbrowskiej Solidarności
tel. 32 353 84 25 wew. 221
e-mail: informacja@solidarnosckatowice.pl

Promocja i reklama (w tym reklama w Tygodniku i serwisie internetowym)
tel. 32 728 41 07