Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro Ekonomiczno-Prawne

Biuro czynne:
– poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
– środa: 7.30 – 16.30
– piątek: 7.30 – 14.30
Porady i konsultacje prawne – codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.

e-mail: prawne@solidarnosckatowice.pl

tel. 32 728 41 49 oraz 32 353 84 25 wew. 112, 116

Porady udzielane są organizacjom związkowym NSZZ Solidarność. Porady indywidualne z zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych udzielane są wyłącznie członkom związku NSZZ Solidarność.