Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro Administracyjne

Biuro czynne:
– poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
– środa: 7.30 – 16.30
– piątek: 7.30 – 14.30

e-mail: administracja@solidarnosckatowice.pl
tel. 32 353 84 25 wew. 410