Solidar Śląsko Dąbrow

Konsultacje w sprawie zwolnień grupowych w Kopex Machinery

Związkom zawodowym z zakładów spółki Kopex Machinery S.A. w Zabrzu i Rybniku udało się doprowadzić do ograniczenia o 10 proc. liczby pracowników, którzy zostaną objęci zwolnieniami grupowymi. 25  maja w obu firmach ruszy redukcja zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych.

– Ustawowe konsultacje z zarządem spółki na temat zmniejszenia liczby zwalnianych pracowników były niezwykle trudne. Aby uratować przed zwolnieniami choćby część pracowników, poświęciliśmy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaproponowaliśmy jego zawieszenie do końca roku. W ten sposób w obu zakładach wybroniliśmy 35 spośród 340 osób, które pierwotnie planowano zwolnić – informuje Józef Zaniewski, szef Solidarności w rybnickiej Ryfamie, wchodzącej w skład spółki Kopex Machinery S.A.

Decyzję o zawieszeniu ZFŚS w zakładach Kopex Machinery w Zabrzu i Ryfama w Rybniku na okres od 1 maja do 31 grudnia w zamian za ograniczenie skali zwolnień związki zawodowe podjęły 27 kwietnia, podczas decydującej rundy 20-dniowych konsultacji społecznych, przewidzianych w ustawie o zwolnieniach grupowych. Jak dodaje Zaniewski, te uzgodnienia zawarte zostaną w porozumieniu pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które strony podpiszą 4 maja w przededniu upływu terminu zakończenia konsultacji.

Oficjalną wiadomość o zwolnieniach grupowych w zakładach spółki Kopex Machinery należącej do Grupy Kapitałowej Kopex S.A., związki zawodowe otrzymały 15 kwietnia. Zarząd spółki poinformował, że zamierza nimi objąć 340 pracowników. Redukcję zatrudnienia pracodawca uzasadnił fatalną kondycją ekonomiczną obu zakładów związaną z dekoniunkturą w górnictwie. Związkowcy są jednak przekonani, że ogromne straty spółki to w dużej mierze rezultat złego zarządzania.

– Trudna sytuacja górnictwa na pewno negatywnie przekłada się na kondycję naszych zakładów, ale straty wynikające z niewłaściwego zarządzania naszą spółką i całą grupą kapitałową w poprzednich latach są nie do odrobienia. M.in. doprowadziły do nich nietrafione pomysły rozwojowe. Właściciel oficjalnie podał, że straty całej grupy za 2015 rok wynoszą blisko 500 mln zł. Ale dotarły do nas informacje, że ostatecznie mogą być one nawet trzykrotnie wyższe. W tej sytuacji zwolnienia dotkną nie tylko naszych pracowników. Kopex już zapowiedział redukcję zatrudnienia oraz cięcia płac w innych spółkach zależnych – podkreśla Józef Zaniewski.

Procedura zwolnień grupowych w zakładach Kopex Machinery rozpocznie się 25 maja, a zakończy 30 września. Podczas konsultacji związki zawodowe zawnioskowały do pracodawcy o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów z powiatowymi urzędami pracy w Zabrzu i Rybniku w sprawie opracowania programów aktywizacji zawodowej dla zwalnianych pracowników.

Redukcja zatrudnienia w Kopex Machinery oraz tragiczna sytuacja spółek zaplecza górnictwa były głównym tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 18 kwietnia. WRDS przyjęła pakiet rekomendacji dla rządu dotyczących wsparcia firm z otoczenia górnictwa. Przedstawiciele Rady wskazywali, że wielu jej zakładom grozi bankructwo m.in. z powodu opóźnień spółek węglowych w uiszczaniu opłat za dostarczane im towary i usługi.

Kopex Machinery w Zabrzu i Ryfama w Rybniku zatrudniają łącznie blisko 1250 pracowników. To największy w Polsce producent maszyn i urządzeń górniczych.  

bea
źródło foto:commons.wikimedia.org/LWBogdanka

 

Dodaj komentarz