Solidar Śląsko Dąbrow

Konsolidacja w zbrojeniówce i obawy przed zwolnieniami

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach wejdą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 19 sierpnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na włączenie do grupy 8 zakładów sektora zbrojeniowego, w tym dwóch wyżej wymienionych zakładów z Gliwic.

– To z jednej strony dobra informacja, bo konsolidacja naszego sektora jest niezbędnym warunkiem jego przetrwania. Z drugiej jednak strony każda restrukturyzacja czy konsolidacja odbija się na pracownikach. 20 sierpnia w Warszawie zebrała się Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojniowego NSZZ Solidarność, aby omówić sytuację w branży i zaplanować działania mające na celu ochronę pracowników zbrojeniówki przed negatywnymi skutkami przekształceń – mówi Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności i szef Regionalnej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność. – W najbliższym czasie przedstawiciele związku będą się w tej sprawie spotykać z reprezentantami Ministerstwa Obrony Narodowej i innych resortów – dodał Nowak.

W naszym regionie najtrudniejsza sytuacja panuje w OBRUM-ie. – Tam już zaczęto wręczać pracownikom wypowiedzenia. Oficjalnym powodem zwolnień jest brak zamówień na usługi zakładu, ale wszyscy wiedzą, że ma to również związek z konsolidacją w sektorze, bo przecież z brakiem zamówień boryka się większość spółek z naszej branży, a prowadzona właśnie konsolidacja jest jednym z zasadniczych założeń programu naprawczego w polskim przemyśle zbrojeniowym. Planuje się, że OBRUM stanie się częścią Bumaru-Łabędy, ale szczegóły tego połączenia nie są jeszcze znane. W przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy w tej sprawie. Nasz cel jest jasny. Uratowanie jak największej liczby miejsc pracy – podkreśla Piotr Nowak.

Dodaje, że choć konsolidacja branży jest postulatem związkowców od wielu lat, to sposób, w jaki jest prowadzona, budzi mnóstwo kontrowersji, a w dodatku nie jest pewne, czy efekt końcowy będzie taki, jak oczekiwano. – Konsoliduje się po to, aby różne polskie zakłady zbrojeniowe ze sobą współpracowały, a nie konkurowały. Mamy coraz większe obawy, czy Polska Grupa Zbrojeniowa faktycznie do takiej konsolidacji doprowadzi – mówi Nowak.

Utworzenie PGZ i skupienie wokół niej spółek z sektora obronnego wynika ze Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która została przyjęta przez rząd w 2013 roku. Zakłada m.in. utworzenie skonsolidowanej struktury krajowego przemysłowego potencjału obronnego. Kontrolowana przez Skarb Państwa PGZ ma skupiać wszystkie kluczowe przedsiębiorstwa pracujące ma rzecz obronności. Do grupy należeć będzie około 30 spółek sektora obronnego.

ny
źródło foto: wikipedia.org/Hiuppo

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *