Solidar Śląsko Dąbrow

Konkurs Zielone Czeki 2022 rozstrzygnięty

11 października w Centrum Konferencyjno-Biznesowym na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu Zielone Czeki. Do zwycięzców trafiły statuetki, bony pieniężne i wyróżnienia.

Jak poinformował katowicki Fundusz, w tym roku kapituła przyznała w sumie cztery nagrody główne oraz pięć wyróżnień w czterech kategoriach: „Ekologiczna osobowość roku”, „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, „Inwestycja proekologiczna roku”, „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. – Wraz ze statuetką laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Ale nie te środki finansowe są w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ten sposób doceniamy nagrodzonych za ich działania na rzecz ochrony środowiska – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, organizatora konkursu.

W kategorii „Ekologiczna osobowość roku” zwyciężyła dziennikarka Polskiego Radia w Katowicach Gabriela Kaczyńska, która wspólnie ze swoją córką prowadzi audycję zatytułowaną „EKO RANEK”. Poświęcony ekologii i ochronie środowiska program jest realizowany w formie reportażu uczestniczącego. Są do niego zapraszani zarówno eksperci, jak i dzieci. Poszczególne odcinki emitowanej od blisko 9 lat audycji są wykorzystywane w przedszkolach i szkołach jako materiał dydaktyczny. Gabriela Kaczyńska to także inicjatorka wielu akcji i kampanii społecznych poświęconych ochronie przyrody i zdrowemu stylowi życia. Do udziału w konkursie dziennikarkę nominował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Tomasz Beczała i Marcin Podsiadło.

Kolejnym laureatem konkursu są Goczałkowice-Zdrój, które zajęły I miejsce w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Miejscowość została nagrodzona za działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym z nich jest realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Edycji. Tylko w zeszłym roku na terenie Goczałkowic-Zdrój wymienionych zostało 135 nieefektywnych źródeł ciepła. Do najważniejszych proekologicznych inwestycji zrealizowanych w gminie w ostatnich latach należą rewitalizacja Parku Zdrojowego i budynku starego dworca oraz budowa centrum przesiadkowego ze stacją wypożyczania rowerów. Ponadto w gminie działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W kategorii „Gmina Przyjazna dla czystego powietrza” wyróżniono Ślemień i Mszanę.
Zielony Czek trafił także do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Firma zwyciężyła w kategorii „Inwestycja proekologiczna roku”. Zrealizowane przez gliwicki PEC przedsięwzięcie polegało na budowie instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin, dzięki czemu do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń gazowych. Całkowity koszt budowy sięgnął 52 mln zł, z czego 27 mln zł stanowiło dofinansowanie przyznane przez WFOŚiGW w Katowicach. Natomiast wyróżnienie trafiło do gminy Kalety, która została nagrodzona za zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody: cisu Donnesmarcka w Jędrysku i Alei Dębów w Truszczycy.

W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” zwyciężyło Stowarzyszenie „Nie dokarmiaj Smoga”. Otrzymało ono nagrodę za aktywną działalność na rzecz poprawy jakości powietrza. Stowarzyszenie działa głównie w Pszczynie i ma na swoim koncie m.in. organizację kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Pierwsze Zielone Czeki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znajdują się pasjonaci ochrony środowiska: naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia. Przedsięwzięcie jest realizowane z okazji Dnia Ziemi.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW Katowice