Solidar Śląsko Dąbrow

Konieczne wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zawnioskowała do rządzących o przyjęcie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających obniżenie kosztów energii elektrycznej dla przemysłu energochłonnego. W trakcie obrad WRDS wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował, że rozwiązania służące wsparciu branż energochłonnych zostaną uwzględnione w procedowanej ustawie o rynku mocy.
 
Proponowane w stanowisku WRDS rozwiązania dotyczą rozszerzenia systemu ulg w obciążeniach regulacyjnych ponoszonych przez przemysł w związku z unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Chodzi o dostosowanie do realiów polskiego rynku tzw. ulgi jakościowej i przejściowej. Choć obecnie oba te instrumenty funkcjonują, skorzystanie z nich jest uzależnione od spełnienia wyśrubowanych parametrów, nieosiągalnych dla zdecydowanej większości działających w Polsce przedsiębiorstw energochłonnych.
 
Postulaty dotyczące ulgi jakościowej i przejściowej zostały już sformułowane i przekazane rządowi w formie rekomendacji w ubiegłym roku najpierw przez WRDS w Katowicach, a następnie przez krajową Radę Dialogu Społecznego. Śląska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powróciła do tej kwestii w związku z procedowaną obecnie ustawą o rynku mocy, która zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowych opłat dla przemysłu. Jak wskazano w stanowisku WRDS, choć ustawa ta jest bezwzględnie potrzebna, powinny jej towarzyszyć systemowe rekompensaty dla przemysłu energochłonnego. – Jakkolwiek docenić należy troskę Rządu RP o długofalowy rozwój polskiej energetyki, dla którego rynek mocy jest ważnym narzędziem, to jednak trzeba również jasno powiedzieć, że nowa opłata mocowa, nawet w obniżonej dla branż energochłonnych postaci, tym bardziej pogłębi problemy wynikające z niekorzystnej dla sektorów energochłonnych struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce – czytamy w stanowisku WRDS przyjętym 2 października.
 
Uczestniczący w obradach WRDS wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował, że instrumenty proponowane przez Radę zostaną uwzględnione w parlamentarnych pracach nad ustawą o rynku mocy. – Jeśli ta deklaracja zostanie spełniona, będzie można powiedzieć, że rząd zrealizował łącznie trzy czwarte postulatów dotyczących przemysłu energochłonnego zawartych w ubiegłorocznych uchwałach śląskiej WRDS oraz krajowej Rady Dialogu Społecznego. Będzie to miało niebagatelne znaczenie dla kondycji branż energochłonnych oraz na rynek pracy w naszym regionie. Pracodawcy obecni na obradach WRDS 2 października zapowiedzieli, że wdrożenie tych rozwiązań umożliwi im również podwyższenie wynagrodzeń pracowników – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i wiceprzewodniczący WRDS w Katowicach.
 
Jak wskazano w stanowisku WRDS, celem objęcia przedsiębiorstw energochłonnych systemem ulg w zakresie opłaty przejściowej i jakościowej jest umożliwienie polskiemu przemysłowi funkcjonowania na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują w zachodnich państwach Unii Europejskiej. Obecnie koszty dla przemysłu związane z zakupem energii elektrycznej są znacznie wyższe niż w pozostałych krajach UE. Stanowi to główną barierę rozwoju działających w Polsce przedsiębiorstw, w szczególności z branży hutniczej. – Nie chodzi tutaj o przyznanie branżom energochłonnym jakichś przywilejów. Rozwiązania, które postulujemy pozwolą tym zakładom konkurować na porównywalnych zasadach z resztą Europy. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla pracowników tych branż, ale dla całej polskiej gospodarki – podkreśla Dominik Kolorz.
 
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: pixabay.com/CC0 
 

Dodaj komentarz