Solidar Śląsko Dąbrow

Konieczna obniżka akcyzy na paliwo

Śląsko-Dąbrowska Solidarność domaga się od rządu obniżenia akcyzy na paliwo. Prezydium Zarządu Regionu  w wysłanym dziś do rządu stanowisku ostrzega przed społecznymi i gospodarczymi skutkami zbyt wysokiej ceny paliw.

– Kurczowe trzymanie się obecnego poziomu stawek podatkowych, które stanowią blisko połowę ceny paliwa, jest działaniem zabójczym dla budżetów domowych wszystkich Polaków, a tym samym dla budżetu państwa i polskiej gospodarki. Cena paliwa ma wpływ na cenę wszystkich produktów i usług. Jeśli jest zbyt wysoka, powoduje w konsekwencji spadek popytu wewnętrznego. I to jest prawdziwe zagrożenie dla budżetu państwa, a nie obniżka akcyzy – mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

– Skoro do rządzących nie trafiają argumenty związane z pogarszającą się sytuacją finansową polskich rodzin, to mam nadzieję, że trafi argument związany z przykładem z niedalekiej przeszłości. Gdy jakiś czas temu obniżono akcyzę na alkohol, dochody budżetu państwa z tego tytułu znacząco wzrosły, a nie spadły. Spadła też ilość oszustw i przestępstw związanych z przemytem i nielegalną produkcją alkoholu – dodaje Kolorz.

Pełny tekst stanowiska Prezydium ZR:

W związku z wysokimi stawkami podatkowymi, stanowiącymi blisko połowę ceny paliwa, zwracamy się do Rządu RP o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do ich obniżenia.

Obecnie ceny paliw osiągają poziom krytyczny. Ma to bardzo negatywny wpływ na gospodarkę, a w konsekwencji spowoduje obniżenie i tak niskiego poziomu życia w naszym kraju. Praktycznie każdy aspekt życia – prowadzenie działalności gospodarczej, transport towarów, działalność rolnicza, komunikacja publiczna, dojazdy do pracy – związany jest z wykorzystaniem środków transportu. Wzrost cen paliw bezpośrednio wpływa na wzrost cen sprzedawanych produktów i świadczonych usług oraz podnosi koszt funkcjonowania przedsiębiorstw. Wzrost ten powoduje obniżenie poziomu realnych wynagrodzeń, a co za tym idzie spadek konsumpcji wewnętrznej. Konsekwencją tej sytuacji jest obniżenie wpływów do budżetu z tytułu podatków pośrednich. Zamierzony przez Rząd efekt wzrostu wpływów do budżetu nie zostanie osiągnięty. Wręcz przeciwnie, naszym zdaniem wpływy będą coraz mniejsze.

Jeśli nie zostaną podjęte szybkie i zdecydowane kroki w celu obniżenia cen paliw, nie uda się powstrzymać niekontrolowanych protestów społecznych.

Dodaj komentarz