Solidar Śląsko Dąbrow

Koniec sporu w EC Zabrze

Koniec sporu zbiorowego w Elektrociepłowni Zabrze S.A. Przedstawiciele związków zawodowych podpisali w czwartek  porozumienie z zarządem firmy, gwarantujące pracownikom EC Zabrze, że do 31 marca 2011 roku nie zmienią się ich dotychczasowe warunki pracy i płacy. To właśnie brak takich gwarancji dla załogi prywatyzowanego zakładu był przyczyną wszczęcia sporu zbiorowego w EC Zabrze na początku roku.

– Cieszę się, że udało się zawrzeć porozumienie. Szkoda tylko, że trwało to tak długo.  Porozumienie jest korzystne dla obu stron. Teraz wreszcie możemy się skupić na tym co najważniejsze, czyli na uzgodnieniu pakietu socjalnego – powiedział  Mirosław Grzywa, szef Solidarności w EC Zabrze.

Negocjacje pakietu socjalnego z nowym właścicielem, Fortum Power and Heat Polska, mają się zakończyć do 31 marca, ale nie jest pewne, czy uda się dotrzymać tego terminu. 

Związki zawodowe działające w EC Zabrze już kilka miesięcy temu utworzyły Wspólny Związkowy Zespół Negocjacyjny, którego zadaniem jest wypracowanie z nowym inwestorem  jak najkorzystniejszych dla załogi warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.  –  Zawiedliśmy się na Ministerstwie Skarbu Państwa, które wbrew obietnicom sprzedało nasz zakład jeszcze przed podpisaniem pakietu socjalnego, co spowodowało strach i niepewność wśród pracowników. Mamy świadomość, że czekają nas trudne negocjacje, ale liczę na partnerski dialog i  wierzę, że uda nam się wypracować rozsądny kompromis z nowym właścicielem – podkreślił Grzywa

24 listopada  Fortum Power and Heat  podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł.  3 stycznia oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora, mimo braku pakietów socjalnych dla załóg obu zakładów. W ZEC Bytom również trwają negocjacje na temat pakietu. W tej spółce termin zakończenia rozmów wyznaczono na koniec lutego.

Dodaj komentarz