Solidar Śląsko Dąbrow

Koniec referendum w komunikacji

PKM Katowice był ostatnim przedsiębiorstwem komunikacji publicznej, w którym zakończyło się referendum. W tej firmie „Tak” dla strajku powiedziało 89 proc. głosujących, przy frekwencji wynoszącej 54 proc.

Wcześniej, strajk poparło ponad 90 proc. pracowników PKM Sosnowiec, PKM Świerklaniec, PKM Jaworzno i PKM Gliwice, którzy wzięli udział w referendum. Frekwencja w tych firmach wahała się od ponad 50 do 65 proc. Zdaniem przewodniczącego Regionalnej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ Solidarność Andrzeja Badury frekwencja byłaby jeszcze wyższa, ale grafiki są tak poukładane, że każdego dnia część kierowców ma wolne.

Badura podkreśla, że wyniki referendum świadczą o tym, że pracownicy spółek komunikacji publicznej popierają generalny strajk solidarnościowy i są gotowi przyłączyć się do protestu. Jego zdaniem, dla pracowników tej branży ważne są wszystkie postulaty zgłoszone przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, ale dwa z nich mają szczególne znacznie. – Chodzi o ograniczenie stosowania umów śmieciowych i utrzymanie rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze – mówi. Do niedawna kierowcy i mechanicy zatrudnieni na kanałach mogli przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat. Jeżeli tych uprawnień nie nabyli przed wejściem nowych rozwiązań emerytalnych w życie, to stracili do nich prawo.

Dodaj komentarz