Solidar Śląsko Dąbrow

Koniec protestu w kopalniach JSW

Pracownicy Jastrzębskich Zakładów Remontowych, którzy mieli zostać objęci zwolnieniami grupowymi będą zatrudnieni w spółce JSW Szkolenia i Górnictwo na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony – to najważniejszy zapis porozumienia zawartego między związkami zawodowymi a zarządami JZR i SiG. Porozumienie kończy trwający przez kilkanaście godzin podziemny protest w kopalniach  spółki. 
 
– Umowy na czas nieokreślony w ramach Grupy Kapitałowej JSW były głównym postulatem strony związkowej. Teraz jedziemy do kopalń przedstawić zapisy porozumienia protestującym kolegom. Przed północą wszyscy powinni wyjechać już na powierzchnie – powiedział po zakończeniu rozmów Adam Kowalski, wiceprzewodniczący Solidarności w JZR. 
 
Kolejny zapis porozumienia dotyczy gwarancji bezpieczeństwa dla pracowników biorących udział w podziemnym strajku. – Obie spółki zobowiązały się na piśmie, że uczestników protestu nie spotkają żadne negatywne konsekwencje w związku przeprowadzonym strajkiem – wskazuje Adam Kowalski. 
 
Negocjacje w siedzibie Jastrzębskich Zakładów Remontowych trwały ponad prawie 8 godzin. W rozmowach uczestniczyli szefowie Jastrzębskich Zakładów Remontowych i spółki JSW Szkolenia i Górnictwo, a także przedstawiciel zarządu JSW. 
 
Akcję protestacyjną w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli pracownicy JZR w kopalni Budryk, którzy nie wyjechali na powierzchnię po pierwszej zmianie. W kolejnych godzinach do protestu przyłączyli się pracownicy JZR w kopalniach Borynia i Zofiówka. Łącznie pod ziemią protestowało łącznie ok. 130 osób. Aby nie dopuścić do eskalacji strajku pracodawca wysłał na urlopy pracowników JZR, którzy przyszli do pracy na druga zmianę. 
 
Powodem protestu były ogłoszone przez zarząd JZR zwolnienia grupowe, które miały objąć 455 osób. Zwolnieni pracownicy JZR mieli znaleźć zatrudnienie w JSW Szkolenia i Górnictwo, jednak  wyłącznie na podstawie umów na czas określony.   
 
Powstałe w 1998 r. Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. zatrudniają ok. 900 osób. Zajmują się naprawą, modernizacją i produkcją urządzeń górniczych, a także wykonywaniem niektórych prac górniczych. Głównymi kontrahentami spółki są kopalnie JSW.
 
łk
źródło foto: JZR.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.