Solidar Śląsko Dąbrow

Koniec konfliktu w JSW

10-letnie gwarancje zatrudnienia dla załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, akcje dla wszystkich pracowników oraz  zachowanie władztwa korporacyjnego skarbu państwa w spółce – to najważniejsze zapisy porozumień podpisanych dziś przez przedstawicieli związków zawodowych z JSW i stronę rządową. Uzgodniono także wysokość podwyżek wynagrodzeń oraz kwotę nagrody z zysku za 2010 r.

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach załogi kopalń otrzymają podwyżki w wysokości 5,5 proc. do stawek osobistego zaszeregowania od lutego  2011 r. oraz nagrodę z zysku za 2010 r. w wysokości 160 mln zł do podziału.

– Porozumienie dotyczące podwyżek jest kompromisem, z którego nie jesteśmy do końca zadowoleni. Za największy sukces uważamy 10 letnie gwarancje zatrudnienia. Przypomnę, że pracodawca oferował 5-letnie gwarancje z odszkodowaniem równym 15-miesięcznym zarobkom w przypadku zwolnienia – powiedział Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW.

Sukcesem zdaniem związkowców są również zapisy dotyczące akcji JSW dla pracowników spółki. Zgodnie z porozumieniem akcje otrzymają zarówno uprawnieni, jak i nieuprawnieni pracownicy JSW. –  Dostaną je wszyscy pracownicy, a co bardzo istotne, o szczegółach ich podziału będą decydować związki zawodowe. Bardzo ważne jest to, że udało się zabezpieczyć interesy pracowników JSW, którzy nie ucierpią na debiucie giełdowym spółki – podkreślił Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Podczas dzisiejszych obrad WKDS podpisano również porozumienie regulujące kwestie zachowania tzw. władztwa korporacyjnego skarbu państwa w JSW po jej upublicznieniu. – Jakakolwiek zmiana władztwa korporacyjnego w przyszłości będzie musiała być skonsultowana ze stroną społeczną. Ten zapis gwarantuje nam, że w najbliższych latach skarb państwa zachowa kontrolę nad spółką – wyjaśnia Sławomir Kozłowski.

Dodaj komentarz