Solidar Śląsko Dąbrow

Koniec ery prywatyzacji?

Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz zapowiedział wygaszenie procesu prywatyzacji. Państwo ma zachować kontrolę nad firmami kluczowymi dla funkcjonowania gospodarki, a sam resort skarbu ma zostać zlikwidowany.

Podczas konferencji podsumowującej 100 dni pracy resortu skarbu minister Dawid Jackiewicz podkreślił, że obecny rząd przyjął filozofię zarządzania państwowym majątkiem diametralnie odmienną od poprzedników. – Wygaszamy proces prywatyzacji; podjęliśmy decyzję o prywatyzowaniu tylko tych podmiotów, które są absolutnie zbędne dla funkcjonowania gospodarki, które są zbędne i niepotrzebne w nadzorze właścicielskim ministra skarbu państwa – wskazał szef resortu.

Jednocześnie Jackiewicz bardzo krytycznie odniósł się do sposobu zarządzania państwowym majątkiem przez rząd PO-PSL. – To był program, który polegał na wyprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa, pozbywaniu się nadzoru i kontroli nad majątkiem państwowym. Ta prywatyzacja spowodowała, że wyprzedano wszystko to, co nadawało się do wyprzedaży. Dzisiaj każdy kolejny krok, jeśli chodzi o prywatyzację, oznaczałby całkowitą utratę kontroli nad spółkami, które są strategiczne, są kluczowe dla polskiej gospodarki – podkreślił Jackiewicz.

Zgodnie z zapowiedzią ministra Jackiewicza w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ma powstać nowy podmiot funkcjonujący na zasadach holdingu, w którym zostaną zgromadzone najważniejsze spółki Skarbu Państwa. Pozostałe mniej istotne dla funkcjonowania gospodarki mają zostać przekazane do Prokuratorii Generalnej, a sam resort skarbu ma zostać zlikwidowany.

W tym roku przychody z prywatyzacji mają wynieść 200 mln zł. Jak wynika z zapowiedzi resortu, sprywatyzowane mają zostać tylko podmioty, nad którymi nadzór MSP jest zbędny. W ubiegłych latach przychody ze sprzedaży udziałów w państwowych spółkach były znacznie wyższe. W 2012 roku wyniosły 9,1 mld zł, w 2013 roku – 4,4 mld, a w 2014 – 5 mld zł. Na te kwoty w znacznej części złożyły się doraźne działania polegające na wyprzedaży kilkuprocentowych pakietów największych spółek takich jak KGHM, PKO BP, czy PZU dla zaspokojenia doraźnych potrzeb budżetu.

Wiele kontrowersji i zastrzeżeń budzą również procesy prywatyzacyjne prowadzone w poprzednich latach począwszy od lat 90-tych. Dokonywana wówczas masowa wyprzedaż majątku narodowego prowadzona zgodnie z traktowaną jak dogmat tezą, że dla prywatyzacji nie ma alternatywy, a państwowe przedsiębiorstwa w rękach prywatnych w każdym przypadku będą lepiej i efektywniej zarządzane, doprowadziła do utraty kontroli państwa nie tylko nad poszczególnymi przedsiębiorstwami, ale nad całymi sektorami gospodarki o strategicznym znaczeniu. Tak stało się chociażby w przypadku sektora bankowego, czy telekomunikacji. Inne branże jak choćby elektronika w wyniku nieprzemyślanej prywatyzacji i wrogich przejęć zostały praktycznie w całości zlikwidowane.

Nowe podejście do zarządzania majątkiem skarbu państwa zaprezentowane przez ministra Jackiewicza zdaje się korespondować z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi tej kwestii. Jak wynika z opublikowanego kilka tygodni  temu przez Fundację Kaleckiego raportu „Czy Polacy kochają wolny rynek: Ile państwa w gospodarce?”, zdecydowana większość Polaków uważa, że kluczowe gałęzie polskiej gospodarki powinny znajdować się w publicznym posiadaniu. Co szczególnie ciekawe, pogląd ten podziela ponad dwie trzecie właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: msp.gov.pl

 

Dodaj komentarz