Solidar Śląsko Dąbrow

Konflikt w JSW Koks S.A.

Nagroda za dodatni wynik finansowy w 2013 roku i premia za pierwszy kwartał tego roku – takie żądania przedstawiły pracodawcy organizacje związkowe działające w Grupie JSW Koks S.A. Związkowcy zapowiadają, że brak rozmów płacowych i dalsze lekceważenie strony społecznej doprowadzi do rozpoczęcia sporu zbiorowego.

Związki zawodowe domagają się w sumie 3 tys. zł na każdego pracownika. 2 tys. zł to nagroda za 2013 rok, a tysiąc zł premia za pierwszy kwartał. – W naszej ocenie wyniki finansowe Grupy pozwalają na nagrodę i premię w tej wysokości – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

Zenon Fiuk podkreśla, że 28 lutego podpisane zostało porozumienie, w którym zarząd zobowiązał się do podjęcia rozmów płacowych do 16 maja. – Pracodawca do tej pory nie przedstawił żadnych propozycji, więc związki zawodowe przekazały swoje żądania – dodaje.

Dodatkowo organizacje związkowe działające w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej zwróciły się do pracodawcy o wycofanie wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. O podjęciu takiej decyzji zarząd spółki poinformował 27 maja. – Wypowiedzenie układu jest ogromnym zaskoczeniem dla pracowników i wywołało zaniepokojenie wśród załogi. Traktujemy je jak zamach na uprawnienia pracownicze – mówi Zenon Fiuk.

Przypomina, że przed połączeniem Koksowni Przyjaźń z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze pracownicy koksowni zostali pisemnie zapewnieni, że pracodawca nie planuje pogorszenia warunków ich zatrudnienia. – Zarząd zachował się nie fair. Ludzie są rozgoryczeni i czują się oszukani – dodaje.

Decyzja o wypowiedzeniu ZUZP jest tym bardziej niezrozumiała, że załoga koksowni zgodziła się na uproszczenie części zapisów tego dokumentu i rezygnację z niektórych uprawnień w zamian za jednorazowe świadczenia pieniężne.

Związkowcy podkreślają, że na odpowiedź pracodawcy czekają do 16 czerwca. Później podejmą decyzje dotyczące dalszych działań, włącznie ze strajkiem. Ten sam termin na odpowiedź zarządu  został wyznaczony przez organizacje związkowe w sprawach płacowych. – Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy rozpoczniemy jeden, czy dwa oddzielne spory zbiorowe, ale sytuacja jest rozwojowa – mówi Zenon Fiuk.

Grupa JSW Koks powstała w styczniu tego roku w wyniku połączenia Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze. JSW posiada 95 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki. W struktury JSW Koks wchodzą dotychczasowe koksownie KK Zabrze: Dębieńsko, Radlin i Jadwiga oraz Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *