Solidar Śląsko Dąbrow

Konferencja przed strajkiem

26 marca o godzinie 3.15 generalny strajk solidarnościowy rozpocznie komunikacja miejska. W innych zakładach i branżach akcja strajkowa wystartuje wraz z początkiem pierwszej zmiany, czyli od godz. 6.00  – poinformowali przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego podczas briefingu prasowego przed wtorkowym strajkiem generalnym.

– Godzina rozpoczęcia strajku w komunikacji miejskiej jest tak wczesna, ponieważ chcemy, żeby  utrudnienia dla mieszkańców Śląska i Zagłębia były jak najmniejsze. Komunikacja w regionie śląsko-dąbrowskim powinna już normalnie funkcjonować ok. godziny 6.15 – 6.30. Natomiast na kolei akcja strajkowa rozpocznie się o godzinie 8.00, czyli już po porannym szczycie komunikacyjnym – powiedział podczas briefingu w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Jak poinformował, w zakładach przemysłowych dwugodzinny strajk zostanie przeprowadzony wraz z rozpoczęciem pierwszej zmiany. W większości zakładów będzie to godzina 6.00 lub 6.30, w niektórych godz. 7.00.  Jako ostatni od 8.00 do 10.00 będą strajkować m.in kolejarze oraz pracownicy oświaty. –  Nie będzie oczywiście sytuacji, że dzieci zostaną bez opieki – podkreślał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Przewodniczący przypomniał również, że oprócz akcji strajkowych w zakładach pracy w sześciu miastach naszego regionu zostaną przeprowadzone pikiety i demonstracje. –  W tych pikietach uczestniczyć będą nie tylko członkowie związków zawodowych. Mamy wiele sygnałów od różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które chcą wesprzeć ten protest. To poparcie rośnie z godziny na godzinę  – zaznaczył Dominik Kolorz.

Bezpośrednim powodem generalnego strajku solidarnościowego na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego jest fiasko negocjacji ze stroną rządową dotyczących realizacji postulatów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. 14 marca podczas rozmów ostatniej szansy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele MKPS zobowiązali się do zawieszenia decyzji o strajku, jeżeli rządzący wycofają się ze zmian w Kodeksie pracy. Zmiany te zakładają m.in. wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy oraz ograniczenie wysokości wynagrodzenia przysługującego za pracę w godzinach nadliczbowych  – Niestety do dzisiaj nie otrzymaliśmy od strony rządowej żadnych sygnałów o wstrzymaniu tych skrajnie niekorzystnych dla pracowników projektów – powiedział Kolorz.  

Pikiety i demonstracje zostaną przeprowadzone w Katowicach, w Jastrzębiu-Zdroju, w Rybniku, w Siemianowicach Śląskich, w Świętochłowicach i w Sosnowcu.
W Katowicach pikieta odbędzie się przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach od 9.00 do 10.00.
W Jastrzębiu-Zdroju planowany jest przemarsz ulicami miasta od 8.00 do 10.00. Marsz wyruszy sprzed siedziby biura terenowego śląsko-dąbrowskiej Solidarności przy ul. Zielonej 16 A.
W Rybniku o godz. 9.00 odbędzie się pikieta przez Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3, następnie demonstrujący przemaszerują przed siedzibę Starostwa Powiatowego. Akcja zakończy się o godz. 13.00
W Sosnowcu początek pikiety o 9.00 na tzw. „patelni”, następnie przemarsz pod Urząd Miasta. Akcja zakończy się o 10.00.
W Siemianowicach Śląskich odbędzie się godzinna pikieta (od 9.00 do 10.00) przed Urzędem Miasta.
W Świętochłowicach odbędzie marsz protestacyjny.  Wymarsz o godz. 9.00 sprzed dawnej Huty Florian. Zakończenie o godz. 10.00 przed Urzędem Miasta.

Dodaj komentarz