Solidar Śląsko Dąbrow

Koncert Andrei Bocelliego poświęcony pamięci ofiar stanu wojennego

Foto: Paweł Janic Janicki / Tomasz Tołłoczko (Biuro Programu Niepodległa)