Solidar Śląsko Dąbrow

Komunikat MKPS w sprawie strajku

26 marca pomiędzy godziną 6.00 a 10.00 zostanie przeprowadzany w regionie śląsko-dąbrowskim solidarnościowy strajk generalny.  W poszczególnych zakładach i branżach, w których przeprowadzono referendum strajkowe i załogi poparły tę formę protestu, odbędą się dwugodzinne strajki. Godziny strajku są uzależnione m.in. od tego, w jakim systemie pracują dane zakłady i od specyfiki poszczególnych branż. W większości zakładów przemysłowych akcja strajkowa potrwa od godz. 6.00 do 8.00, ale np. na kolei czy w oświacie od 8.00 do 10.00 – poinformował w komunikacie Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

MKPS podjął też decyzję, aby strajk w komunikacji miejskiej odbył się na początku pierwszej zmiany i zakończył się ok. 6.00,  natomiast na kolei strajk będzie prowadzony od godz. 8.00 do  10.00.  Ma to na celu zminimalizowanie dolegliwości związanych z akcją strajkową, szczególnie wobec dzieci i młodzieży. Chcemy, aby dzieci, uczniowie i studenci mogli bez utrudnień dotrzeć do przedszkoli, szkół i na uczelnie.

pobierz komunikat

Jaki informuje MKPS, strajkom w zakładach pracy będą towarzyszyć pikiety i demonstracje, które odbędą się w sześciu miastach naszego regionu: w Katowicach, w Jastrzębiu-Zdroju, w Rybniku, w Siemianowicach Śląskich, w Świętochłowicach i w Sosnowcu. W zakładach, które nie mają prawa do strajku, zostaną wywieszone flagi związkowe oraz będą prowadzone inne, niestrajkowe formy protestu.

– Apelujemy do wszystkich pracowników, wszystkich mieszkańców naszego regionu o wsparcie naszej akcji. Łączą nas wspólne cele. Ochrona przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu, obrona regionu przed społeczną i gospodarczą degradacją, walka z nadużywaniem  umów śmieciowych i walka o sprawiedliwy system emerytalny, dążenie do naprawy systemu opieki zdrowotnej w naszym regionie oraz właściwego finansowania systemu szkolnictwa. Decyzja o strajku w całym regionie to efekt braku porozumienia z rządem w sprawie realizacji tych postulatów MKPS.  Apelowaliśmy, pisaliśmy listy, manifestowaliśmy, ale byliśmy konsekwentnie ignorowani przez rządzących. Dopiero zapowiedź strajku na Śląsku i w Zagłębiu  skłoniła rząd do rozmów, jednak jak dotychczas, te rozmowy nie przyniosły żadnych zasadniczych rozstrzygnięć w sprawie realizacji naszych postulatów.  Nie możemy już dłużej czekać, dlatego zdecydowaliśmy się na strajk – czytamy w komunikacie MKPS.

26 marca w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce odbędą się pikiety i demonstracje wspierające akcję strajkową na Śląsku i w Zagłębiu.

Dodaj komentarz