Solidar Śląsko Dąbrow

Komitet protestacyjno-strajkowy w oświacie

We wtorek 15 stycznia podczas posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność powołano Komitet Protestacyjno-Strajkowy. To skutek braku satysfakcjonujących efektów wielomiesięcznych negocjacji z rządem i nierealizowania postulatów związku.
 
– Nasze spotkania z panią minister są bardzo częste, ale niestety nie są efektywne. W listopadzie i w grudniu spotkaliśmy się kilkukrotnie. Za każdym razem efekt był ten sam. Pani minister wygłaszała godzinny monolog po czym kończyła spotkanie. Nie posunęliśmy się ani o krok do przodu w realizacji naszych postulatów. Nasza cierpliwość się skończyła. Albo pani minister zacznie traktować partnerów społecznych poważnie, albo będzie musiała się zmierzyć z falą akcji protestacyjnych i strajków – powiedział Lesław Ordon, szef oświatowej „S” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim i jeden z inicjatorów powołania Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
 
Główne postulaty reprezentantów oświatowej Solidarności to 15-procentowe podwyżki płac od stycznia tego roku oraz zmiana systemu wynagradzania w taki sposób, aby płace w oświacie były powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. 
 
Jak poinformowała Olga Zielińska, rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, w skład Komitetu Protestacyjno-Strajkowego weszli członkowie prezydium KSOiW, szefowie regionalnych sekcji oświaty i delegaci na Walne Zebrane Delegatów KSOiW, którzy są członkami Komisji Krajowej i jednocześnie reprezentują struktury oświatowe. Członkowie Rady zdecydowali również, że Komitet Protestacyjno-Strajkowy spotka się 21 stycznia w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Warszawie w celu omówienia strategii działań.
 
Decyzję o powołaniu Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w oświacie poprzedziło spotkanie z szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarności Piotrem Dudą. W trakcie tego spotkania przewodniczący poinformował zebranych o tym, że w związku z brakiem pożądanych efektów negocjacji ze stroną rządową zapadła decyzja o przekształceniu konwentu przewodniczących regionalnych i branżowych struktur Solidarności w sztab protestacyjno-strajkowy.
 
ny
źródło foto: KSOiW NSZZ Solidarność
 

Dodaj komentarz