Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejny sukces związkowców z ZOWERA

Na początku października na konta wszystkich pracowników spółki ZOWER w Czerwionce-Leszczynach wpłynęły wyższe wynagrodzenia za wrzesień. Podwyżkę wynoszącą 5 proc. wynegocjowali w lipcu związkowcy z zakładowej „Solidarności”.

To drugi podwyżka w tym roku. Dzięki staraniom związkowców wynagrodzenia w spółce w 2023 roku wzrosły w sumie o ponad 10 proc.

Swoją skuteczność zakładowa „S” pokazała także w marcu, gdy wynegocjowała premię inflacyjną wynoszącą średnio 1,5 tys. zł brutto na pracownika. – W „Solidarności” zorganizowaliśmy się w połowie zeszłego roku i od tego czasu znacznie łatwiej jest nam rozmawiać z pracodawcą o kwestiach pracowniczych. Nawiązaliśmy rzeczywisty dialog, co przekłada się na poprawę warunków płacowych. Wcześniej, gdy związek jeszcze w firmie nie działał, ludzie indywidualnie negocjowali podwyżki dla siebie, ale te rozmowy przynosiły różny skutek. Wraz z powstaniem „S” sytuacja się zmieniła, jesteśmy w stanie wynegocjować zbiorowe podwyżki dla wszystkich pracowników – mówi Grzegorz Nowakowski, przewodniczący „Solidarności” w ZOWERZE.

Spółka zajmuje się wykorzystaniem odpadów pogórniczych: odzyskiem węgla i surowców kruszywowych oraz rekultywacją hałd. Firma zatrudnia niespełna 50 osób. Do „Solidarności” należy większość pracowników. Zakład należy do Grupy PGE.

aga
foto: Grzegorz Tokarz/ „Solidarność” Zower