Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejny sukces „S” w Henkel Polska

Dzięki staraniom „Solidarności” w raciborskiej fabryce należącej do koncernu Henkel Polska zmienione zostaną zasady naliczania miesięcznej premii. Nowe kryteria będą korzystniejsze dla pracowników zakładu i bardziej sprawiedliwe. Porozumienie w tej sprawie przedstawiciele „S” i zarządu koncernu podpisali 3 listopada.

Nowe reguły będą obowiązywały od 1 grudnia. – Udało nam się wyeliminować odpowiedzialność zbiorową. Teraz każdy dział będzie odpowiadał za siebie – mówi Marcin Zabochnicki, przewodniczący „Solidarności” w Henkel Polska. Jak wyjaśnia, do tej pory jeśli na jednym z wydziałów doszło do wypadku lub nie zostały wykonane normy, miesięcznej premii pozbawiani byli wszyscy pracownicy produkcyjni. – W ocenie załogi taki system był niesprawiedliwy i demotywujący – dodaje.

Podczas negocjacji uzgodniono również, że stawki zasadnicze wzrosną o 2 proc. Podwyżka odbędzie się kosztem miesięcznej premii, która zostanie obniżona z 12 proc. do 10 proc. – To dla pracowników lepsze rozwiązanie, bo od stawek zasadniczych naliczana jest 13. pensja, nagrody jubileuszowe, czy wysokość wynagrodzenia za L4 – mówi przewodniczący „S” w koncernie.

Uzgodnienie nowych zasad naliczania miesięcznej premii zakończyło spór zbiorowy, który „Solidarność” wszczęła w raciborskiej fabryce kilka miesięcy temu. To kolejny sukces związku. 26 października przedstawiciele „S” i zarządu koncernu podpisali porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Jego zapisami objęci zostali pracownicy wszystkich fabryk Henkla, w sumie ponad 500 osób.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0