Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejny strajk w listopadzie?

Jeżeli do końca października zarząd nie podejmie z nami rzeczowych rozmów, rozpoczniemy przygotowania do kolejnych akcji strajkowych – zapowiedział  Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW podczas konferencji prasowej wspólnej reprezentacji związków zawodowych działających w spółce. Kozłowski dodał, że ewentualny strajk mógłby się odbyć już w połowie listopada.

Przewodniczący podkreślił, że głównym powodem konfliktu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej są wdrażane przez zarząd niezgodne z prawem pracy, nowe wzory umów o pracę, a nie jak przedstawia to część mediów, żądania podwyżek wynagrodzeń. – Dla nas najważniejsza kwestia to zaprzestanie łamania prawa pracy w JSW. Jeżeli zarząd wycofa się z uchwał naruszających przepisy, jesteśmy gotowi na kompromis w sprawie płac – zapowiedział Kozłowski. Przypomniał, że w trakcie negocjacji przedstawiciele związków zawodowych już obniżyli swoje  żądania  płacowe z 7 proc. podwyżki do 3,8 proc., czyli poziomu inflacji za 9 miesięcy tego roku.

Podczas konferencji związkowcy odnieśli się do nieprawdziwych ich zdaniem informacji zarządu spółki dotyczących kosztów żądań płacowych strony społecznej. – Różnica między naszymi postulatami, a tym co proponuje pracodawca nie wynosi wcale 100 mln zł, jak twierdzi prezes Zagórowski, ale 35 mln zł. Naszym zdaniem zarząd celowo stosuje dezinformację i wprowadza w błąd opinię publiczną, aby ukryć łamanie prawa w spółce – zaznaczył przewodniczący „S” w JSW.

W piątek 19 października wszystkie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wstrzymały pracę. Akcja strajkowa była prowadzona na wszystkich zmianach wydobywczych. Po jej zakończeniu zarząd spółki poinformował, że w strajku wzięło udział zaledwie 24 proc. załogi, a większość pracowników wzięła w tym dniu urlop. – Doskonale wiedzieliśmy, że pracownicy wybiorą dni wolne i nie zamierzaliśmy im tego utrudniać. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony, zachęcaliśmy nawet do wzięcia urlopu, aby za udział w strajku nie spotkały ich negatywne konsekwencje ze strony pracodawcy. Jednak ci pracownicy także popierają nasze postulaty. Przypomnę, że w referendum strajkowym 97 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. Strajk ma odczuć pracodawca, a nie pracownicy – tłumaczył Sławomir Kozłowski.

W ubiegłą środę, 24 października, związkowcy przedstawili swoje zarzuty wobec zarządu JSW radzie nadzorczej spółki. – Rada nadzorcza zapowiedziała, że przeanalizuje całą sytuację i będzie na ten temat rozmawiać z zarządem JSW – poinformował przewodniczący „S” w JSW.

29 października w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Jednym z tematów obrad będzie spór toczący w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.  – Zwrócimy się przedstawicieli rządu o podjęcie odpowiednich działań. Jeżeli jednak po 29 października zarząd JSW nie zmieni swojego postępowania, przedstawimy harmonogram dalszych protestów. Ewentualny strajk może się odbyć już w połowie listopada – zapowiedział Kozłowski.

W trakcie konferencji zorganizowanej w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności związkowcy odczytali też list otwarty do zarządu JSW, w którym jeszcze raz zaapelowali do pracodawcy o podjęcie rzeczowych negocjacji.

Przeczytaj pełną treść listu

Dodaj komentarz