Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejni pracownicy dołączyli do głodówki. Przed bramą huty wiec poparcia

Już 8 pracowników rudzkiej Huty Pokój prowadzi protest głodowy w siedzibie Węglokoksu w Katowicach, do którego należy zakład. Protestujący żądają realizacji postanowień zawartego we wrześniu porozumienia, które miało uratować hutę i rządowych gwarancji, że przedsiębiorstwo będzie działać dalej, a miejsca pracy zostaną zachowane. Po południu przed bramą Huty Pokój odbył się wiec protestacyjny, w którym wzięło udział około 200 pracowników.
 
– Tak jak zapowiadaliśmy, w piątek przed południem do protestu głodowego dołączyły kolejne dwie osoby. Jeden z kolegów, który wczoraj trafił na obserwację do szpitala, dziś do nas wrócił i kontynuuje głodówkę. Czuje się już dobrze, lekarz przepisał mu odpowiednie lekarstwa. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze – powiedział Joachim Kuchta, szef „Solidarności” w Hucie Pokój. Oprócz 8 głodujących, w akcji protestacyjnej w siedzibie właściciela huty biorą udział jeszcze dwie osoby. – W sobotę i w niedzielę nie planujemy rozszerzać protestu, ale jeśli do poniedziałku nie osiągniemy zakładanych celów, czyli gwarancji rządu, że huta przetrwa i zachowamy pracę, to w  poniedziałek kolejnych dwóch pracowników przystąpi do głodówki – dodał przewodniczący.
 
W piątek po południu przed bramą Huty Pokój odbył się wiec protestacyjny, w którym uczestniczyli pracownicy pierwszej zmiany oraz część pracujących na drugiej zmianie, w sumie około 200 osób. – Załoga popiera to, co robimy. Wszyscy boją się o przyszłość – podkreśla Joachim Kuchta.
 
Pracowników rudzkiej huty wsparli koledzy z innych zakładów, w tym członkowie Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, którzy obradowali w piątek w Katowicach. Rada podczas posiedzenia przyjęła kierowane do premiera stanowisko ws. sytuacji w Hucie Pokój. W stanowisku członkowie władz KSM podkreślili, że popierają działania protestujących i zwrócili uwagę, że wkrótce w podobnej sytuacji jak rudzka huta może się znaleźć zadłużona Walcownia Blach Grubych Batory i Huta Łabędy.
 
– Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ ,,Solidarność” po raz kolejny apeluje o przywrócenie branży stalowej jej priorytetowej roli w gospodarce i wskazanie w Radzie Ministrów osoby odpowiedzialnej za hutnictwo – czytamy w stanowisku władz KSM.
 
Protest w siedzibie Węglokoksu trwa od 3 grudnia. Najpierw prowadziło go 8 osób, obecnie 10. W akcji uczestniczą reprezentanci zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność” i WZZ „Sierpień’80”. W pierwszym dniu dwóch protestujących rozpoczęło głodówkę. Każdego następnego dnia do tej formy protestu przystępowały kolejne dwie osoby.
 
Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, wraz z należącymi do niej mniejszymi spółkami, jest winna swojemu właścicielowi, czyli Węglokoksowi blisko 180 mln zł. Z kolei dług wobec banków to 50 mln zł. 19 września zawarte zostało porozumienie między hutą, Węglokoksem i stroną społeczną, które zakładało m.in. przekształcenia wewnętrzne i częściowe oddłużenie przedsiębiorstwa wobec Węglokoksu. Realizacja porozumienia miała zapewnić zadłużonej hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy. Zdaniem protestujących ta umowa nie jest realizowana. Zarząd Węglokoksu zapewnia, że huta będzie działać, a miejsca pracy zostaną uratowane. Związkowcy domagają się, aby zapowiedzi właściciela huty zostały potwierdzone przez przedstawicieli rządu.
 
Huta Pokój wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia blisko 800 osób.
 
ny
źródło foto: NSZZ „Solidarność” Huty Pokój
 
 

Dodaj komentarz