Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne zwolnienia

Od 30 maja trwają zwolnienia grupowe w zakładach spółki Kopex SA – Kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama oddział w Zabrzu (dawna Kopex Machinery S.A. w Zabrzu i Rybniku). Pracę straci 218 pracowników. Dzięki staraniom strony związkowej zwalniani pracownicy oprócz ustawowych odpraw dostaną m.in. dwie dodatkowe pensje. 
 
Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych strony podpisały 29 maja. Jego zawarcie poprzedziły konsultacje ze związkami zawodowymi. Jak przyznaje Ryszard Janusz, szef zakładowej Solidarności, stronie społecznej nie udało się ograniczyć rozmiarów redukcji zatrudnienia, ale na wniosek związkowców do porozumienia zostały wprowadzone rozwiązania łagodzące skutki zwolnień. – Oprócz odpraw, przewidzianych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy, postaraliśmy się o dodatkową rekompensatę w wysokości dwóch miesięcznych pensji. Uzgodniliśmy też możliwość indywidualnych negocjacji wysokości odpraw z pracownikami, którzy są objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy – informuje przewodniczący. W porozumieniu pracodawca zobowiązał się również do przyjęcia do pracy w katowickich zakładach Grupy Famur około 80 zwalnianych pracowników. 
 
Oficjalną informację na temat planowanych zwolnień grupowych zarząd spółki przedstawił związkom zawodowym 9 maja. Swoją decyzję uzasadniał trudną sytuacją rynkową i finansową. W wyniku tej decyzji w zakładzie w Zabrzu pracę straci 186 pracowników, a w Rybniku 32 osoby. Rozpoczęta 30 maja procedura zwolnień grupowych zakończy się 31 sierpnia.
 
To już kolejna w ciągu ostatnich 12 miesięcy redukcja zatrudnienia w zakładach dawnej spółki Kopex Machinery. Pierwsza trwała od maja do sierpnia 2016 roku i objęła 305 pracowników. Od września do listopada w obu zakładach pracę straciło kolejnych 250 pracowników. 
 
Obecnie Kopex SA – Kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama oddział w Zabrzu zatrudnia w sumie 630 pracowników. Firma produkuje urządzenia i maszyny górnicze.  
 
bea
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.