Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne zwolnienia w AMP

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem w Dąbrowie Górniczej to następna spółka należąca do ArcelorMittal Poland, w której trwa restrukturyzacja zatrudnienia. Do końca roku zwolnionych zostanie ok. 70 pracowników, wcześniej umowy rozwiązano z 33 osobami.

Odchodzący pracownicy będą mogli skorzystać z programu skierowanego do osób, którym do nabycia uprawnień emerytalnych pozostało mniej niż 48 miesięcy lub z PRUP – Procedury Rozwiązywania Umów o Pracę. Obydwa programy zaczęły obowiązywać 1 sierpnia.

Związkowcy z Solidarności przyznają, że warunki odejść jakie zaproponował pracodawca są dość korzystne dla pracowników, jednak same zwolnienia są nieuzasadnione. – Nie można mówić o przyczynach leżących po stronie zakładu pracy skoro firma ma poważne braki kadrowe. Z jednej strony zwalnia pracowników, a z drugiej przyjmuje nowych, z reguły za pośrednictwem firm zewnętrznych – argumentuje Lech Majchrzak z Solidarności AMP w Dąbrowie Górniczej.

Zdaniem związkowców  właściciel prowadzi politykę kadrową polegającą na zastępowaniu pracowników stałych, zatrudnionych na czas nieokreślony osobami z firm zewnętrznych, którym zleca podwykonawstwo. – Właściciel dąży do tego, żeby pracowników stałych było jak najmniej. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w hucie, jak i we wszystkich spółkach wchodzących w skład AMP. W Dąbrowie Górniczej na kluczowych wydziałach produkcyjnych takich, jak wielkie piece, stalownia czy walcownie liczba pracowników zatrudnionych w firmach będących podwykonawcami przekracza nawet 30 proc. – dodaje Majchrzak.

Jak podkreślają związkowcy, korzystając z usług firm zewnętrznych pracodawca omija zapisy ustawy o pracy tymczasowej, która m.in. zabrania zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach niebezpiecznych. – To ma wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa pracy i jest jedną z przyczyn wypadków – przekonuje Lech Majchrzak.

Na początku roku w Grupie ArcelorMittal w Polsce zatrudnionych było około 17300 pracowników, z czego 12300 osób pracowało w ArcelorMittal Poland S.A.,a pozostali w spółkach zależnych. W oddziale w Dąbrowie Górniczej i w spółkach zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej (dawna Huta Katowice) zatrudnionych jest ok. 5 tysięcy osób. Na początku roku zarząd ArcelorMittal Poland S.A. poinformował o zamiarze rozwiązania umów o pracę z 1453 osobami. Do tej pory zwolnionych zostało ok. 900 pracowników.

Dodaj komentarz