Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne Zielone Pracownie oddane uczniom

4 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w dwóch szkołach województwa śląskiego uroczyście otwarto Zielone Pracownie. Nowoczesne sale lekcyjne do nauczania przedmiotów przyrodniczych powstały w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie oraz w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie. W sumie w tym roku podobne pracownie zostaną oddane w 100 kolejnych placówkach.

Zielona Pracownia, która powstała w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie, jest pierwszą w gminie Kornowac. Uruchomiona w tej placówce pracownia nosi nazwę „Manufaktura młodych odkrywców”, a prowadzone w niej będą zajęcia z fizyki i chemii oraz przedmiotów przyrodniczych. Jak informuje dyrektor placówki Mirosława Twardzik, do wyremontowanej właśnie szkoły przeniesiono uczniów z klas siódmych i ósmych, którzy do tej pory mieli zajęcia w budynku dawnego gimnazjum. – Zakupiliśmy głównie pomoce dydaktyczne do nauki fizyki i chemii. Uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę poprzez doświadczenia, co jest najskuteczniejszą metodą nauczania. Ta pracownia da im możliwość odkrywania zainteresowań przyrodniczych, a my będziemy mogli zapewnić im wysokie standardy nauczania. Przekazywanie wiedzy będzie przyjemniejsze i dla nauczycieli, i dla uczniów. Cieszymy się, że jako najmniejsza szkoła w gminie zostaliśmy wyróżnieni i doposażeni w Zieloną Pracownię – mówi dyrektor Mirosława Twardzik.

Natomiast w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie dzieci będą rozwijać swoje umiejętności w „Pracowni eko-odkrywców”. W ocenie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, powstanie takiej pracowni pozytywnie wpłynie na edukację ekologiczną uczniów i przełoży się na atrakcyjność prowadzonych zajęć. – Stworzenie takiego miejsca przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej na terenie Gminy Knurów, ponadto poprawi się komfort pracy uczniów i nauczycieli – podkreślono w komunikacie wydanym przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.
W uroczystym otwarciu Zielonej Pracowni w szkole w Knurowie uczestniczył prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek. Natomiast w uroczystościach zorganizowanych w placówce w Rzuchowie katowicki Fundusz reprezentował wiceprezes tej instytucji Adam Lewandowski.

Zielona Pracownia to jeden z najważniejszych konkursów organizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach. W tym roku miała miejsce jego 9. edycja, w ramach której powstanie łącznie 100 nowych pracowni. W sumie nowoczesne sale lekcyjne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, fizyki, geografii i chemii uruchomione zostały już w 539 szkołach województwa śląskiego. Na ten cel katowicki Fundusz przeznaczył łącznie ponad 22 mln zł. Zielone Pracownie już funkcjonują lub będą funkcjonować w ponad 100 powiatach i gminach województwa śląskiego.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW Katowice/M.Cichy