Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne szkoły zostaną zlikwidowane

Od nowego roku szkolnego w województwie śląskim zlikwidowanych zostanie ponad 40 szkół. Ich liczba może jeszcze ulec zmianie, ponieważ samorządy mają czas do końca lutego, by zgłosić w Kuratorium Oświaty w Katowicach zamiar zamknięcia placówki oświatowej. Reorganizacja szkolnictwa zaplanowana została w 14 miastach województwa śląskiego. Najwięcej szkół zlikwidowanych zostanie w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach i Gliwicach. Kilka placówek zostanie połączonych w nowe zespoły.

Mimo że samorządy mają obowiązek poinformowania organu nadzorującego, czyli właściwego kuratorium oświaty, o planach dotyczących likwidacji i łączenia szkół, opinia wydana przez tę instytucję nie jest wiążąca. Zdaniem Lesława Ordona, przewodniczącego Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność prowadzi to do sytuacji, w której samorządy mogą zrobić ze szkołami, co tylko zechcą. – Gminy mają zbyt dużą swobodę działania w tym zakresie, a nie wszystkie likwidacje szkół są przemyślane. Bardzo często podejmując decyzję, kierują się tylko oszczędnościami, kosztem poziomu edukacji. Nierzadko w jedną placówkę łączone są np. dwie szkoły podstawowe liczące po 300 dzieci, co nie ma żadnego uzasadnienia. Nauka w mniejszej szkole jest ze względów psychologicznych i pedagogicznych o wiele lepsza dla uczniów niż w molochu – mówi Lesław Ordon.

Przewodniczący przypomina, że obowiązek wydania zgody przez właściwe kuratorium na likwidację placówki oświatowej został zniesiony przez rząd SLD i minister edukacji Krystynę Łybacką. – Obecna szefowa resortu Joanna Kluzik-Rostkowska przyznaje, że to był błąd, ale nie podjęła jeszcze żadnych konkretnych działań, żeby go naprawić – dodaje Ordon.

Jego zdaniem likwidacja szkół pociągnie za sobą kolejne zwolnienia nauczycieli. W szkole podstawowej, w której uczy się ok. 300 dzieci, pracuje ok. 50 osób, bo szkoła nie zatrudnia tylko nauczycieli, ale także pracowników administracji i obsługi – woźnych, sprzątaczki, kucharki. – Tyle osób od razu idzie na bruk. Ci ludzie będą mieli ogromne problemy ze znalezieniem pracy. Przypadki, w których samorząd likwiduje szkołę, ale wszystkim zatrudnionym w niej osobom gwarantuje pracę, niestety należą do rzadkości – mówi.

Likwidacja połowy szkół w województwie śląskim to wynik reformy systemu oświaty z 2011 roku. W efekcie zamykane są licea i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych oraz licea profilowane.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.