Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne spotkanie z premierem w sprawie przyszłości górnictwa

13 sierpnia w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie efektów prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także nowej strategii dla sektora wydobywczego w Polsce.

– Wdrożone dotychczas działania ratunkowe przyniosły efekty, ale o charakterze krótkookresowym, doraźnym. To spotkanie będzie dotyczyć działań w średnim okresie i długofalowych, dotyczących funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Chodzi m.in. o kwestie finansowania, spraw właścicielskich, działań konsolidacyjnych oraz rynku handlu węglem i importu tego surowca. Podczas wcześniejszych rund rozmów padło szereg konkretnych propozycji w tych obszarach i międzyresortowy zespół nad nimi pracował. Przyszedł czas na podsumowanie tych prac – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.  

Przedstawiciele związków zawodowych podkreślają, że o ile jeszcze kilka tygodni temu patrzyli w przyszłość z ostrożnym optymizmem, to w ostatnich dniach pojawiły się niepokojące sygnały, stawiające pod znakiem zapytania szanse na szybkie wypracowanie korzystnych dla branży decyzji strategicznych. – Jednym z takich sygnałów był ubiegłotygodniowy komunikat Centrum Informacyjnego Rządu dotyczący tzw. podmiotów o znaczeniu strategicznym dla państwa. W wykazie tych podmiotów zabrakło przedsiębiorstw z sektora górnictwa węgla kamiennego. Mam nadzieję, że to pomyłka, a nie celowe pominięcie naszego sektora, co do którego premier deklarował wcześniej, że jest strategiczny dla Polski – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

ny

foto: wikipedia.org/Prajar90

 

Dodaj komentarz