Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne rozmowy dotyczące podwyżek w rybnickim szpitalu

Zakończyła się kolejna tura negocjacji związków zawodowych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i pracodawcy z udziałem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. 26 lutego rozmowy będą kontynuowane.

Jak informuje Piotr Rajman, przewodniczący „Solidarności” w placówce, rozmowy rozpoczną się o godz. 12.00 w szpitalu. Weźmie w nich udział przedstawiciel marszałka województwa śląskiego. – Cały czas mamy nadzieję, że uda się wypracować porozumienie. Po zaangażowaniu pana marszałka negocjacje nabrały tempa – mówi Piotr Rajman.

Najważniejszy postulat przedstawiony przez stronę związkową dotyczy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników szpitala o 400 zł brutto. 13 lutego w placówce przeprowadzony został dwunastogodzinny strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział ponad 700 pracowników. Piotr Rajman zaznacza, że po proteście dyrekcja szpitala zobowiązała się do rozpoczęcia negocjacji płacowych i przedstawienia swoich propozycji. To zobowiązanie nie zostało dochowane. Kolejne rozmowy prowadzone 17 i 18 lutego zakończyły się fiaskiem, dlatego strona związkowa zapowiedziała na 24 lutego strajk bezterminowy, jednocześnie zwracając się do marszałka o pilne działania w sprawie trudnej sytuacji i konfliktu w rybnickim szpitala. Marszałek włączył się w próbę rozwiązania konfliktu. Rozmowy z jego udziałem odbyły się 20 i 21 lutego. Ze względu na zaangażowanie marszałka związki zawiesiły na tydzień rozpoczęcie strajku.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest przeszło 1300 pracowników.

aga, ny

Dodaj komentarz