Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne atrakcje turystyczne na „śląskim morzu”

Na Zbiorniku Goczałkowickim powstały cztery pomosty pływające. Środki na realizację inwestycji pochodziły m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dwa pomosty znajdują się w Wiśle Małej w pobliżu wieży obserwacyjnej oddanej do użytku na początku tego roku. Natomiast dwa kolejne zlokalizowane zostały na południowym brzegu zbiornika, nieopodal przepompowni w Zarzeczu.

Platformy zostały zamocowane na zakotwiczonych w dnie zbiornika i wypełnionych betonem palach. Wyposażono je w system umożliwiający ich podnoszenie wraz ze zmianą poziomu wody. Ponadto pomosty będą się poruszać na specjalnych prowadnicach, co ma zapobiec ich zalaniu. – Pomosty będą pełnić wiele funkcji i zostały wybudowane m.in. z myślą o wędkarzach, ornitologach i turystach. Konstrukcje przeszły już niezbędne odbiory techniczne i można z nich korzystać, do czego zachęcamy – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Koszt przedsięwzięcia, w skład którego weszła także budowa ścieżki prowadzącej do pomostów znajdujących się w Wiśle Małej, to ok. 450 tys. zł. Platformy zostały wybudowane w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL, realizowanego przez RDOŚ w Katowicach. Głównym celem programu jest ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w obszarze Doliny Górnej Wisły.

Jedną z kluczowych inwestycji zrealizowanych dzięki temu programowi była budowa w 2020 roku na Zbiorniku Goczałkowickim tzw. Ptasiej Beczki, czyli sztucznej wyspy dla ptaków. Została ona wykonana z myślą o ochronie rybitwy rzecznej, ale stała się miejscem lęgowym także dla innych gatunków ptaków. Według danych zebranych przez ornitologów Ptasia Beczka stała się nową, najliczniejszą w Polsce kolonią lęgową dla rzadkiego gatunku ptaka, jakim jest mewa czarnogłowa.

Realizowany od 2018 roku projekt LIFE.VISTULA.PL jest wart w sumie 5,5 mln euro. Środki pochodzą z Programu LIFE Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach