Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejna szansa na nowoczesną szkolną pracownię

Do 31 stycznia placówki oświatowe z województwa śląskiego mogą składać wnioski w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2022” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych i średnich. Mogą one otrzymać maksymalnie 10 tys. zł na przygotowanie projektu pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych, czy chemiczno-fizycznych. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będzie brany m.in. pomysł na zagospodarowanie przestrzeni oraz różnorodność pomocy dydaktycznych.

Konkurs jest dwustopniowy. W pierwszym etapie szkoły zgłaszają projekty „Zielonych Pracowni”, a następnie organy prowadzące placówki oświatowe starają się o środki na realizację tych projektów. Przyjmowanie wniosków w drugim etapie konkursu rozpocznie się 1 marca i potrwa do 31 marca. Maksymalna kwota dotacji na utworzenie „Zielonej Pracowni” wyniesie 40 tys. zł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

To kolejna, VIII już odsłona, jednego z najpopularniejszych konkursów organizowanych przez katowicki Fundusz. Do tej pory na powstanie „Zielonych Pracowni” WFOŚiGW przeznaczył 13,4 mln zł. Dzięki temu wsparciu w śląskich szkołach powstało 369 nowoczesnych, doskonale wyposażonych sal lekcyjnych.

aga