Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejna runda rozmów w AMP

16 marca odbyła się kolejna runda rozmów płacowych w ArcelorMittal Poland. Strona pracodawcy podtrzymała swoje stanowisko w sprawie średniej wysokości podwyżki płac pracowników oraz wysokości nagrody rocznej. Strona społeczna przedstawiła propozycje dodatkowych zapisów do projektu porozumienia płacowego.

– Podczas środowego spotkania pracodawca generalnie rzecz biorąc powtórzył propozycję, którą sformułował już podczas wcześniejszych rozmów. Średnio 125 zł podwyżki na pracownika ogółem, czyli z wszelkimi pochodnymi i nagrodę roczną w wysokości 1000 zł brutto. Szukając kompromisu, strona społeczna zmodyfikowała swoje stanowisko płacowe wnosząc o podwyżki w wysokości 250 zł do płacy zasadniczej i nagrodę roczną 2000 zł dla każdego pracownika. Przedstawiła też nowe postulaty – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP. – Pierwszy dotyczy sposobu rozliczania czasu pracy w systemie czterobrygadowym. Druga kwestia wiąże się z dodatkowymi środkami, jakie zarząd zamierza przeznaczyć na tę część pracowników spółki, którzy są objęci systemem rocznych ocen. Czyni to jednostronnie, bez uzgodnienia ze związkami, a my chcemy, aby fundusz wynagrodzeń był dzielony zgodnie z prawem, w sposób sprawiedliwy dla wszystkich pracowników. Wnieśliśmy również o włączenie do płacy zasadniczej funkcjonującego jako odrębny składnik wynagrodzeń tzw. dodatku układowego – podkreśla przewodniczący.

Kolejną rundę rozmów zaplanowano na 22 marca.

ny
źródło foto: solidarnosc.mittal.net.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.