Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejna pikieta w Hucie Batory

Około 100 osób pikietowało w piątek przed siedzibą dyrekcji chorzowskiej Huty Batory, największej spółki Grupy Kapitałowej Alchemia S.A. Protest, zorganizowany przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe, skierowany był przeciwko przejmowaniu przez agencje pracy tymczasowej pracowników, którym kończą się terminowe umowy o pracę.

– Dzisiejszą pikietą chcemy po raz kolejny wyrazić wotum nieufności wobec działań zarządów huty i Alchemii. Nie ma wytłumaczenia dla praktyk nie przedłużania pracownikom długotrwałych umów terminowych, zatrudniania ich poprzez agencje pracy za wynagrodzenia niższe o jedną trzecią oraz pozbawiania ich hutniczych dodatków stażowych i świadczeń socjalnych – mówiła podczas pikiety Stefania Penkała, przewodnicząca Solidarności w Hucie Batory.

Stefania Penkała podkreśliła, że taka polityka zatrudnienia dotyczy nie tylko hutników z Batorego, ale i pracowników innych spółek z grupy Alchemia. Przypomniała, że to właśnie z tego powodu wszystkie związki zawodowe z Alchemii zawiązały Komitet Obrony Praw Pracowniczych.

– Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko ignorowaniu przez zarząd Alchemii interesów pracowników i podporządkowaniu wszystkiego „dobru akcjonariuszy”.  Domagamy się, aby zarząd wymógł na agencjach pracy tymczasowej, by oferowane przez nie warunki płacowe nie były gorsze od tych, które pracownicy mieli dotychczas zagwarantowane – mówiła Stefania Penkała. – Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej nie może się stać standardem w Alchemii. Nie bójcie się protestować przeciwko takim praktykom, nie bójcie się strajkować – zachęcał Sławomir Ciebiera, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Organizatorzy akcji zapowiedzieli, że jeśli dzisiejsza pikieta nie zmieni polityki kierownictwa tej grupy kapitałowej, to kolejny protest zorganizowany zostanie pod siedzibą Alchemii w Warszawie.
 

Dodaj komentarz