Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejna odsłona programu „Czyste Powietrze”

69 tys. zł – to maksymalna kwota dofinansowania, jaką osoby o najniższych dochodach, mogą otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zwiększenie poziomu dofinansowania dla najmniej zamożnych to nie jedyna zmiana w programie, obowiązująca od 25 stycznia tego roku.

– To kolejne kroki milowe w walce ze smogiem – powiedziała Anna Moskwa, szefowa resortu klimatu 24 stycznia w Bieruniu, opisując nowe zasady trzeciej odsłony programu „Czyste Powietrze”. Zmiany mają wyjść naprzeciw potrzebom najmniej zamożnych obywateli. To właśnie ich domy bardzo często wymagają najpilniejszego wsparcia w zakresie kompleksowej termomodernizacji.

Zgodnie z modyfikacją „Czystego Powietrza” od 25 stycznia osoby o najniższych dochodach mogą się ubiegać maksymalnie o 69 tys. zł dofinansowania. Wsparcie w tej wysokości zostało przewidziane dla gospodarstw wielorodzinnych, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 900 zł. W przypadku gospodarstw jednorodzinnych jest to 1260 zł. Odpowiedni formularz znajduje się zarówno na rządowej stronie „Czystego Powietrza”, jak i na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak zapowiada Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2022 roku mogą wejść w życie kolejne rozwiązania adresowane do osób o najniższych dochodach. Mają one objąć m.in. pomoc w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Wyższe dofinansowanie dla najuboższych zostało przewidziane w tzw. trzeciej części programu „Czyste Powietrza”. Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadal funkcjonują też zasady dofinansowania przewidziane w poprzednich dwóch częściach programu. Pierwsza z nich odnosi się do podstawowego poziomu wsparcia wynoszącego do 30 tys. zł. O taką kwotę dofinansowania mogą się starać osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Z kolei, w ramach drugiej części programu można otrzymać pomoc sięgającą 37 tys. zł. Mogą się o nią ubiegać gospodarstwa wieloosobowe, w których miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza 1564 zł. Natomiast, dla gospodarstw jednorodzinnych jest to 2189 zł.

Zwiększenie wsparcia dla najmniej zamożnych to nie jest jedyna zmiana obowiązująca w programie od 25 stycznia tego roku. Kolejne dotyczą m.in. dopuszczenia kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny oraz możliwości przesunięcia terminu realizacji inwestycji, jeśli opóźnienie rozliczenia wynika z przyłączenia gazu przez operatora.

Nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze” rozpoczął się 19 września 2018 roku. Ma on na celu rozwiązanie problemu smogu w Polsce poprzez niwelowanie niskiej emisji. Jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza jest kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Obejmuje ona wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę m.in. przestarzałego pieca na nowoczesne źródło ciepła oraz ocieplenie ścian. Dofinansowanie z „Czystego Powietrza” można otrzymać właśnie na tego typu inwestycje. Wart 103 mld zł program będzie realizowany do końca 2029 roku.

Do tej pory w całym kraju złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania. Podpisanych zostało już 307 tys. umów na ponad 5 mld zł. W województwie śląskim złożonych zostało ponad 64,5 tys. wniosków na ok. 885 mln zł. To oznacza, że jesteśmy liderem pod względem inwestycji realizowanych w programie. W najnowszym rankingu „Czystego Powietrza” gminy z województwa śląskiego zajmują ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 roku okazała się gmina Godów. – Mimo że nasze województwo przoduje w programie „Czyste Powietrze”, to nie zwalniamy tempa w edukowaniu, informowaniu i promowaniu ekologicznych aktywności, przyczyniających się do likwidacji kopciuchów w naszym regionie – podkreślił Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Agnieszka Konieczny
źródło infografiki: WFOSiGW Katowice