Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejna odsłona programu „Czyste Powietrze”

Od 3 stycznia na realizację proekologicznych inwestycji przewidzianych w rządowym programie „Czyste Powietrze” można otrzymać nawet 135 tys. zł dofinansowania. W nowej – obowiązującej od 2023 roku – wersji programu podwyższone zostały również progi dochodowe. Urealniono też koszty remontów.

Tak jak do tej pory właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą się starać o wsparcie finansowe na przedsięwzięcia prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynków. Obejmują one m.in. docieplenie i wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją centralnego ogrzewania, czy systemu podgrzewania ciepłej wody. Dofinansowanie przysługuje również na montaż wentylacji z rekuperacją, czyli wymianą zużytego powietrza na świeże, a także na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W dalszym ciągu obowiązują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, rozszerzony i najwyższy. Przy czym roczny próg dochodowy uprawniający do otrzymania wsparcia na poziomie podstawowym wzrósł ze 100 tys. zł do 135 tys. zł. Natomiast kwota, którą na tym etapie można otrzymać, została podwyższona z 30 tys. zł do 66 tys. zł.

Z kolei przy podwyższonym dofinansowaniu progi dochodowe wynoszą 1894 zł dla gospodarstwa wieloosobowego i 2651 zł dla gospodarstwa jednoosobowego. Poprzednio, analogicznie było to 1564 zł i 2189 zł. Osoby, które spełniają takie kryteria, maksymalnie mogą otrzymać dofinansowanie wynoszące 99 tys. zł. To ponad dwukrotnie więcej, niż w poprzedniej wersji programu.

Maksymalna kwota dofinansowania, którą można uzyskać w ramach dofinansowania rozszerzonego, czyli na kompleksową termomodernizację, wzrosła z 79 tys. zł do 135 tys. zł. Próg dochodowy dla gospodarstwa wielorodzinnego został podniesiony z 900 zł do 1090 zł, dla jednoosobowego z 1260 zł do 1526 zł. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia na tym poziomie jest wykonanie audytu energetycznego, który potwierdzi, że w wyniku planowanych inwestycji np. o 40 proc. spadnie zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku.

W przypadku maksymalnego wsparcia istnieje możliwość ubiegania się o 50 proc. wartości dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed rozpoczęciem remontu. Pieniądze trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji zostanie przelana w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy.
Jedna z istotnych zmian w programie „Czyste Powietrze” dotyczy także wprowadzenia możliwości zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną, np. pellet w budynku podłączonym do sieci gazowej. Ponadto pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kredytu można uzyskać na inwestycje rozpoczęte 6 miesięcy wcześniej.

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych do programu i sposobu składania wniosków znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie niskiej emisji. Nabór wniosków w programie rozpoczął się 19 września 2018 roku. Do 2030 roku na termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę starych pieców na nowoczesne instalacje rząd zamierza przeznaczyć 103 mld zł. Jak wynika z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do końca zeszłego roku w ramach „Czystego Powietrza” złożonych zostało 530 tys. wniosków. Łączna wartość wykonanych do tej pory inwestycji to blisko 10 mld zł.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: yayimages.com