Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejarze łączą siły

Kolejarskie związki zawodowe działające w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych powołały dziś Zakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. – Plany likwidacji w marcu  ok. 100 połączeń w naszym regionie oznaczają, że pracę może stracić nawet 600 pracowników naszego zakładu. Musimy działać wspólnie, aby temu zapobiec – mówi Mariusz Samek,  szef MOZ NSZZ Solidarność w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych.

Przedstawiciele Zakładowego Komitetu Protestacyjno- Strajkowego wysłali dziś do marszałka województwa śląskiego list ze swoimi postulatami. Domagają się  utrzymania dotychczasowej liczby połączeń kolejowych oraz podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego umowy z Przewozami Regionalnym za realizację usług kolejowych w 2010 roku oraz umowy na realizację przewozów kolejowych w 2011 roku, z nie mniejszą liczbą połączeń kolejowych niż w roku ubiegłym. Jednocześnie żądają, aby przekazywanie przewozów ze Śląskiego Zakładu PR do spółki Koleje Śląskie i uruchomienie połączeń przez tę spółkę nastąpiło dopiero po podpisaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego porozumienia ze stroną społeczną w sprawie zasad i warunków przejmowania pracowników przez Koleje Śląskie.

W piśmie do marszałka związkowcy  zapowiadają, że w przypadku gdy ich postulaty nie zostaną uwzględnione, „rozpoczną działania statutowe, do strajku włącznie”.

W skład Zakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego obok Solidarności weszli przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Związku Zawodowego Rewidentów Taboru oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.
 

Dodaj komentarz