Solidar Śląsko Dąbrow

Kochasz dzieci – nie pal śmieci

To nie krasnoludki palą śmieci – pod takim hasłem na placu przed galerią Skarbek w Katowicach odbył się happening ekologiczny piętnujący proceder spalania odpadów w domowych piecach, który jest prawdziwa plagą w naszym kraju.

Happening z udziałem dzieci z katowickiej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie był częścią kampanii zorganizowanej przez fundację Arka we współpracy z fundacją Nasza Ziemia. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, wynikające ze spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Akcję wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Choć palenie śmieci jest w Polsce nielegalne i grozi za nie do 5 tys. złotych grzywny, to niestety stanowi ono w naszym kraju wciąż powszechne zjawisko. Co gorsza, proceder ten jest bardzo trudny do wykrycia i zwalczania. Dlatego tak ważne jest, aby ludzie byli bardziej świadomi wynikających z niego konsekwencji i zagrożeń.  Dym powstający podczas spalania śmieci jest nie tylko śmierdzący, ale także wyjątkowo szkodliwy dla zdrowia. Zawiera dwutlenek siarki, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalając kilogram odpadów z polichlorku winylu (plastikowe butelki, folie itp.), produkujemy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Dodatkowo śmieci podczas spalania wytwarzają gazy cieplarniane odpowiedzialne za zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie.

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że codziennie z powodu chorób, wywołanych zanieczyszczeniem powietrza w Polsce, umiera 76 osób, co stanowi 10 proc. zgonów tego typu w całej Unii Europejskiej. Oprócz zanieczyszczania powietrza i gleby, paląc śmieci, marnujemy również pieniądze, a także stwarzamy bezpośrednie zagrożenie dla życia swojego i bliskich. Wrzucając odpadki do pieca marnujemy cenne surowce, które mogłyby zostać poddane recyclingowi. Dodatkowo palące się śmieci powodują osadzanie się tzw. mokrej sadzy, która może doprowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i w efekcie pożaru domu.


Dodaj komentarz