Solidar Śląsko Dąbrow

Kiszczak skazany prawomocnym wyrokiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał generała Czesława Kiszczaka na dwa lata więzienia w zawieszeniu za udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, który przygotował stan  wojenny. Wyrok jest prawomocny.

15 czerwca SA oddalił apelację obrony generała i  utrzymał wyrok skazujący z 2012 roku. Wówczas Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza o charakterze zbrojnym pod wodzą gen. Jaruzelskiego w celu likwidacji NSZZ Solidarność, zachowania ustroju komunistycznego oraz osobistych pozycji we władzach PRL. Kiszczaka skazano na dwa lata więzienia w zawieszeniu.  

W 2013 roku, ze względu na stan zdrowia oskarżonego, sąd zawiesił badanie apelacji. Proces odwoławczy został wznowiony na wniosek pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej.  W 2014 roku SA zlecił ponowne badania lekarskie byłego szefa MSW. W październiku ubiegłego roku Kiszczak odmówił stawienia się na badania w Gdańsku. W grudniu 2014 roku policja wykonała decyzję SA o doprowadzeniu Kiszczaka na badania.

W poniedziałek 15 czerwca Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał również, że czyny Kiszczaka nie były zbrodnią przeciwko ludzkości. Takiej ich kwalifikacji domagali się prokuratorzy z pionu śledczego IPN.

łk

Dodaj komentarz