Solidar Śląsko Dąbrow

Kiedy na produkt przysługuje gwarancja?

Proszę o wytłumaczenie czy na każdy produkt przysługuje mi gwarancja? (Karolina C.)

W języku potocznym często błędnie używa się zwrotu gwarancja. Udzielenie kupującemu gwarancji na produkt nie jest obowiązkowe, a zależy jedynie od dobrej woli gwaranta.  Gwarancja będzie oświadczeniem gwaranta przedstawionym w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, a w praktyce gwarantem będzie najczęściej producent produktu, choć gwarancja może być także udzielana przez sprzedawcę, dystrybutora czy importera produktu. Wszystkie obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego, na wypadek gdyby właściwość sprzedanego towaru nie odpowiadała właściwości wskazanej w tym oświadczeniu, zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym (najczęściej zwanym kartą gwarancyjną). Przepisy pozostawiają sporo swobody odnośnie warunków, jakie spełniać powinien dokument gwarancyjny, choć nie oznacza to, że może być sformułowany dowolnie.

Proszę pamiętać o tym, że w ramach udzielonej gwarancji gwarant sam będzie ustalał jej warunki. Udzielanie kupującemu gwarancji na produkt może nadawać mu dodatkowe uprawnienia, jednak przepisy wyraźnie wskazują, że „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową”.

Proszę pamiętać, że nawet gdy produkt nie jest objęty gwarancją, kupujący może liczyć na szeroką ochronę swoich praw. Warto również zwrócić uwagę, że w prawie od uprawnień z tytułu gwarancji odróżnić należy uprawnienia z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

Uwaga! Artykuł nie jest opinią prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących swoich praw i obowiązków w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 

 

Dodaj komentarz