Solidar Śląsko Dąbrow

Kampania plakatowa w energetyce

Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ Solidarność przygotowała profesjonalną kampanię plakatową, która pokazuje praktyki nakłaniania pracowników energetyki przez pracodawców do zmiany ich dotychczasowych warunków zatrudnienia.

– Takie „propozycje” pracownicy sektora energetycznego otrzymują coraz częściej. Ci ludzie wzywani są przez pracodawców na tzw. osobiste rozmowy, w efekcie których zostają skłonieni do podpisania wypowiedzeń gwarancji zatrudnienia lub też rezygnują z innych elementów, które chronią ich miejsca pracy. Żaden z pracowników i członków Solidarności nie został zwolniony z procesu myślenia. Wszyscy dobrze wiedzą, co niesie ze sobą umowa zmieniająca warunki pracy – mówi Roman Rutkowski, przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

Rutkowski informuje, że kierownictwa spółek energetycznych proponują wybranym pracownikom awanse na stanowiska kierowników do spraw restrukturyzacji i to właśnie oni nakłaniają zatrudnionych do zmiany warunków zatrudnienia. Wykonując swoje obowiązki chcą maksymalnie pozbawić pracowników uprawnień wynikających z umów społecznych i z zakładowych układów zbiorowych pracy. – Teraz tym kierownikom wręcza się wypowiedzenia. Murzyn zrobił swoje i jest już niepotrzebny – podsumowuje przewodniczący.

Związkowcy zapowiadają, że przygotowana kampania plakatowa już wkrótce obejmie swoim zasięgiem wszystkie energetyczne grupy kapitałowe. – To jest najprostsza forma informowania. Sądzę, że z powodzeniem można ją wykorzystać we wszystkich spółkach z różnych branż, które zostały poddane restrukturyzacji – mówi Roman Rutkowski.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *