Solidar Śląsko Dąbrow

Kalendarz-cegiełka Fundacji im. Grzegorza Kolosy

Jak co roku Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy przygotowała kalendarze-cegiełki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczone na cele statutowe fundacji. Cena kalendarza-cegiełki wynosi 12 zł.

Aby nabyć kalendarz-cegiełkę należy dokonać przedpłaty na rachunek bankowy Fundacji:

44 1050 1214 1000 0007 0001 6306 (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach) 

w tytule podać „Darowizna na cele statutowe fundacji” i odebrać osobiście (za okazaniem wydruku przelewu) w budynku siedziby Fundacji w Katowicach ul. Floriana 7, pokój 205 lub 223 w godzinach:

  • poniedziałek: 10:30-14:00
  • wtorek: 7:00-14:00
  • środa: 10:30-16:00
  • czwartek: 7:00-14:00
  • piątek: 10:30-14:00