Solidar Śląsko Dąbrow

Kalendarium obchodów regionalnych 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia

Uroczystości upamiętniające opór społeczny wobec stanu wojennego w Zabrzu-Zaborzu

 • godz. 12.00 – uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zabrzu-Zaborzu, ul. Wolności 504,
 • godz. 13.00 – złożenie kwiatów pod krzyżem upamiętniającym internowanych w stanie wojennym.

16 grudnia

Obchody 41. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach

 • godz. 13.00 – msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Piękna 8
 • godz. 14.15 – przemarsz pod Krzyż-Pomnik Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku
 • godz. 14.45 – uroczystości pod Krzyżem-Pomnikiem Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku, Plac NSZZ Solidarność
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • Apel Poległych
  • składanie wieńców przez rodziny poległych górników oraz oficjalne delegacje