Solidar Śląsko Dąbrow

Jubileuszowe Zielone Czeki rozdane

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Śląski Ogród Botaniczny i gmina Opatów – tolaureaci tegorocznej edycji Zielonych Czeków. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 22 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Tegoroczna edycja konkursu przypadła w 30. rocznicę powstania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i była rekordowa pod względem liczby zgłoszonych wniosków. Jak poinformował katowicki Fundusz, we wszystkich kategoriach wpłynęło łącznie 45 wniosków. O Zielony Czek w kategorii „Gmina Przyjazna dla Czystego Powietrza” ubiegało się aż 25 miejscowości. – Cieszy nas to, że z roku na rok Kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów ponieważ poziom nadesłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki. Mamy nadzieję, że wszystkie działania laureatów konkursu będą wpływać na jakość naszego środowiska – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podkreśla, że Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody głównej w czterech kategoriach oraz nagrody specjalnej. Zwycięzcy otrzymali Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, Wszyscy laureaci konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.

„Ekologiczną osobowością roku” został Bogusław Biernat, sołtys Leśnej. Został on nagrodzony za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz promocję walorów Żywiecczyzny. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali Adam Balon oraz Mieczysław Dumieński.

Z kolei w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” zwyciężył Opatów. W uzasadnieniu przyznania tej nagrody Kapituła podkreśliła, że gmina została nagrodzona za liczne działania mające realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Wyróżnienia powędrowały do gmin Kornowac i Miedźna.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. zostało uhonorowane Zielonym Czekiem w kategorii „Inwestycja proekologiczna roku”. Nagroda ta została przyznana za „remediację byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach”.

W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek powędrował do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Placówka została nagrodzona za wieloletnią aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w tym za realizację w 2022 roku „Śląskiego Kalendarza Ekologicznego”. Natomiast wyróżnione zostały Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowicach

W tym roku Kapituła konkursu przyznała także nagrodę specjalną, którą otrzymał Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Został on uhonorowany za wieloletnią działalność na rzecz pszczelarstwa w województwie śląskim.

Zielone Czeki to jeden z najważniejszych konkursów ekologicznych województwa śląskiego, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez katowicki Fundusz. WFOŚiGW w Katowicach przyznaje Zielone Czeki od 1993 roku, konkurs jest organizowany z okazji Dnia Ziemi. Dotychczas wyróżnionych zostało ok. 300 laureatów, którzy często w nowatorski i niekonwencjonalny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska. Wysokość nagród sięga już 2,5 mln zł. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się przedstawiciele różnych środowisk: naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz pasjonaci ochrony środowiska. Przyznawanie wyróżnień ma także walor promocyjny. Jak podkreśla katowicki Fundusz, jest to doskonała okazja do mówienia o osiągnięciach laureatów oraz promowania akcji społecznych, które mają wpływ na poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach/M. Cichy