Solidar Śląsko Dąbrow

Jubileuszowa edycja „Zielonej Pracowni” rozstrzygnięta

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kolejnych 70 szkołach powstaną ekopracownie. Na ten cel katowicki Fundusz przeznaczy blisko 3,5 mln zł.

Tegoroczna edycja konkursu „Zielona Pracownia” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło blisko 150 wniosków, spośród których komisja konkursowa wybrała niespełna połowę. Zwycięzcy otrzymają dotację wynoszącą maksymalnie 48 tys. zł.

Celem konkursu jest utworzenie sal lekcyjnych na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Konkursowe zmagania przebiegają w dwóch etapach. Najpierw szkoły przedstawiają swoje projekty „Zielonych Pracowni”, a następnie organy prowadzące tych placówek oświatowych ubiegają się o środki na realizację zgłoszonych projektów.

W tym roku konkurs „Zielona Pracownia” został zorganizowany po raz dziesiąty. W jego ramach powstało 609 ekopracowni, na uruchomienie których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał przeszło 26 mln zł. Jak poinformował katowicki Fundusz, poziom projektów składanych przez placówki oświatowe z roku na rok jest wyższy. Dzieje się tak m.in. dlatego, że laureaci konkursu z wcześniejszych lat dzielą się doświadczeniami z placówkami starającymi się o finansowe wsparcie na uruchomienie ekopracowni.

aga
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach