Solidar Śląsko Dąbrow

JSW: Czasowe ograniczenie świadczeń na ratunek spółce

Funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA reprezentatywne organizacje związkowe zawarły z zarządem spółki porozumienie, które pozwoli poprawić płynność finansową JSW w ciągu najbliższych trzech lat, odsuwając jednocześnie od firmy widmo ogłoszenia upadłości. Ceną jest czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych.

Przypomnijmy, że miesiąc temu ING Bank Śląski zażądał od JSW wcześniejszego wykupu obligacji, co postawiło spółkę w bardzo trudnej sytuacji.

Podpisane porozumienie to efekt kilkudniowych negocjacji przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu JSW. W trakcie rozmów związkowcy spotkali się również z pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciechem Kowalczykiem.

Dokument stanowi, że należną część tak zwanej czternastej pensji za 2014 rok pracownicy otrzymają do końca tego tygodnia, a drugą część deputatu węglowego – do końca października 2015 roku. Nagroda barbórkowa za rok 2015 zostanie wypłacona w dwóch ratach: do 4 grudnia 2015 roku i do 1 marca 2016 roku.

Zasadnicza część porozumienia dotyczy lat 2016-2018. W tym czasie, począwszy od 2016 roku, pracownicy JSW nie otrzymają „czternastki” i deputatu węglowego, zaś do nagrody barbórkowej nie będą uprawnieni pracownicy administracji oraz ci pracownicy, z którymi w okresie obrachunkowym (1 listopada-31 października) pracodawca rozwiązał umowę o pracę. Pozostali pracownicy dostaną „barbórkę” w dwóch równych ratach: do 4 grudnia roku, za który jest należna i do 1 marca roku następnego. Wyliczana indywidualnie kwota nagrody wyniesie tyle co średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika za tzw. dni czarne (w okresie obrachunkowym poprzedzającym wypłatę, czyli od 1 listopada do 31 października).

Jak informuje przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność JSW SA Sławomir Kozłowski, oprócz ratujących spółkę przed potencjalną upadłością kroków oszczędnościowych, w porozumieniu udało się zawrzeć korzystniejsze dla pracownika zasady wynagradzania za dni wolne od pracy. – Pracownik otrzyma dodatek o 30-40 procent wyższy niż do tej pory – mówi.

JSW szacuje, że łączny pozytywny efekt ograniczenia kosztów pracy przez trzy kolejne lata obowiązywania zawartego porozumienia – oraz porozumienia z 23 lutego tego roku – wyniesie około 2 miliardów złotych. Na oszczędności wpływ będzie miała również stale zmniejszająca się liczba pracowników JSW. – Tylko w tym roku, w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, odejść ma ponad 1000 osób – zwraca uwagę Kozłowski.

W komunikacie wydanym przez reprezentatywne organizacje związkowe czytamy o przyczynach, które zmusiły przedstawicieli strony społecznej do przyjęcia trudnych warunków porozumienia. – Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy bardzo trudną decyzję i bardzo bolesną dla naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że w tej dramatycznej sytuacji podjęcie tej decyzji uchroni naszą spółkę przed upadłością, przejęciem jej przez obcy kapitał, a pracowników przed konsekwencjami tej upadłości – piszą związkowcy. Chcą też pociągnięcia do odpowiedzialności winnych obecnej sytuacji JSW. – Wiemy, że winni (…) na dzień dzisiejszy nie ponoszą żadnych konsekwencji i mają się dobrze. My zrobimy wszystko żeby odpowiedzialni za błędne decyzje zostali rozliczeni – deklarują.

źródło informacji: solidarnoscgornicza.org.pl

Pełna treść komunikatu central JSW SA poniżej:

Jastrzębie-Zdrój, 16.09.2015 r.

Komunikat
Reprezentatywnych Organizacji Związkowych

Po kilkudniowych, wielogodzinnych rozmowach i negocjacjach z Zarządem JSW S.A. w dniu 15 września, po długim i burzliwym spotkaniu z pełnomocnikiem rządu RP ds. reformy górnictwa, ministrem Wojciechem Kowalczykiem Reprezentatywne Związki Zawodowe działające w JSW S.A. w dniu 16.09.2015 podjęły decyzję o podpisaniu porozumienia, które umożliwi przetrwanie i dalsze funkcjonowanie naszej Spółki. Decyzja ta została podjęta po stwierdzeniu, że Pełnomocnik Rządu do spraw Górnictwa reprezentujący większościowego właściciela – Skarb Państwa nie ma propozycji, która mogłaby pomóc JSW S.A. w tej dramatycznej sytuacji. Stwierdziliśmy, że jesteśmy zdani tylko na siebie. Decyzje rządu doprowadziły do tragedii nie tylko w JSW S.A. Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy bardzo trudną decyzję i bardzo bolesną dla naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że w tej dramatycznej sytuacji podjęcie tej decyzji uchroni naszą spółkę przed upadłością, przejęciem jej przez obcy kapitał, a pracowników przed konsekwencjami tej upadłości. Wiemy, że winni tej sytuacji na dzień dzisiejszy nie ponoszą żadnych konsekwencji i mają się dobrze. My zrobimy wszystko żeby odpowiedzialni za błędne decyzje zostali rozliczeni. Decyzję tą podjęliśmy z pełną odpowiedzialnością wierząc, że w obecnej sytuacji jest jedynie słuszną. Czas pokaże czy mieliśmy rację. Chcemy podkreślić, że po unormowaniu się sytuacji ekonomicznej JSW S.A. mamy pełną wolę rozwiązać trudną sytuację pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice. Ci, którzy nie zgadzają się z naszą decyzją nie zaproponowali żadnego rozwiązania, które dawałoby szanse naszej spółce. Pełną treść porozumienia z jego omówieniem przedstawimy w najbliższych dniach w naszej prasie związkowej.

Z górniczym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”
Reprezentatywne Organizacje Związkowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.