Solidar Śląsko Dąbrow

Jeszcze nie złożyłeś podpisu? Zrób to w Internecie

Możesz powiedzieć NIE pakietowi, nie ruszając się sprzed komputera. Właśnie została uruchomiona aplikacja, dzięki której Europejską Inicjatywę Obywatelską „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE” można poprzeć również przez Internet.

Zbieranie podpisów w sprawie zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego trwa od października zeszłego roku. – Deklaracje sukcesywnie do nas spływają. To są już dziesiątki tysięcy podpisów, ale chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że im więcej podpisów uda nam się zebrać, tym większe są szanse powodzenia naszej akcji. Choć oficjalnie zbiórka podpisów ma się zakończyć jesienią, do kwietnia chcemy zgromadzić jak największą ich liczbę. W maju w Brukseli będą zapadać ważne decyzje dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Zależy nam na tym, żeby pokazać, jak liczna jest grupa obywateli UE, którzy się z tą polityką nie zgadzają – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i członek Polskiego Komitetu EIO. – Dlatego cieszy mnie fakt uruchomienia możliwości zbierania podpisów również za pośrednictwem Internetu. Myślę, że dla części ludzi będzie to spore ułatwienie. Wystarczy usiąść przed komputerem i poświęcić parę minut na wypełnienie deklaracji – dodaje.

Adres strony, na której można wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy drogą elektroniczną jest dostępny na stronach internetowych śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Wystarczy kliknąć na baner z logo akcji: „Mój dom, mój prąd”. Elektroniczny formularz Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE” składa się z dwóch stron. Na pierwszej stronie formularza należy wybrać opcję „Poprzyj”. To spowoduje automatyczne przejście na drugą stronę deklaracji, na której należy wybrać państwo, którego jesteśmy obywatelami, a następnie podać swoje dane i kliknąć „Wyślij”. Należy podkreślić, że każda osoba może oddać głos tylko raz. To oznacza, że z opcji internetowej mogą skorzystać te osoby, które wcześniej nie podpisywały deklaracji poparcia w formie papierowej.

W skład Komitetu Obywatelskiego EIO, który prowadzi akcję, obok przedstawicieli Polski wchodzą reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Inicjatywę poparli też Węgrzy i Bułgarzy. Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu trzeba zebrać co najmniej milion podpisów obywateli domagających się zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w przynajmniej 7 krajach UE.

Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku (z wyłączeniem klauzul dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny, USA i Indie.

Poprzyj inicjatywę, kliknij TU

Dodaj komentarz