Solidar Śląsko Dąbrow

Jest związek, jest lepiej

Współpraca z pracodawcą dla dobra firmy i rozwój organizacji związkowej – to najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą Solidarność działająca w Henkel Polska. – Jeśli firma będzie dobrze działać i przynosić zyski, to i pracownicy będą osiągali korzyści – mówi Marcin Zabochnicki, przewodniczący zakładowej Solidarności.
 
„S” w Henkelu powstała w lipcu tego roku. – Chcieliśmy wziąć na siebie część odpowiedzialności za firmę. Do tej pory w Henkel Polska nie działała organizacja, która mogłaby reprezentować interesy pracowników. Związek zawodowy jest potrzebny w każdej firmie, a szczególnie w tak dużej, jak nasza. Organizacja związkowa, której celem jest rozwój firmy i pracowników, może stać się rzetelnym partnerem pracodawcy do rozmów, podsuwać pomysły dobre i dla zakładu pracy, i dla ludzi – dodaje przewodniczący nowej organizacji.
 
Do tej pory polski oddział firmy był wyjątkiem. W innych europejskich oddziałach korporacji związki zawodowe działają od wielu lat. – Najlepszym przykładem mogą być takie kraje jak Szwecja czy Finlandia, gdzie do związków zawodowych należy aż 70 proc. pracowników – mówi Marcin Zabochnicki. Powstanie Solidarności zostało pozytywnie odebrane przez zarząd firmy. – Odbyły się już dwa spotkania z pracodawcą, podczas których przedstawiliśmy nasze oczekiwania. Niedługo po tym przedstawiciel związku wszedł w skład komisji socjalnej, która ma wpływ na sposób wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – podkreśla Mieczysław Hoffman, wiceprzewodniczący zakładowej „S”.
 
W tej chwili trwają prace nad treścią porozumienia o współpracy pomiędzy pracodawcą a związkiem. Równocześnie, na wniosek Solidarności, rozpoczęły się rozmowy dotyczące wprowadzenia nowego systemu premiowania części pracowników. – To nasze pierwsze, drobne sukcesy. Liczymy na to, że w przyszłości będzie ich więcej – mówi związkowiec.
 
Henkel Polska posiada sześć fabryk, m.in. w Raciborzu i w Tychach oraz rozbudowaną sieć dystrybucyjną. Łącznie w zakładach produkcyjnych i w sprzedaży zatrudnionych jest ok. 700 osób. Firma jest producentem i liderem sprzedaży detergentów, kosmetyków i klejów budowlanych.
 
Do organizacji zakładowej związku, która została zarejestrowana w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ Solidarność, zapisali się w większości przedstawiciele handlowi z całej Polski. – Udało nam się założyć organizację związkową, pomimo że jesteśmy rozrzuceni po całym kraju i bardzo rzadko się spotykamy. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączą do nas również pracownicy fabryk. Chcemy podczas rozmów z pracodawcą reprezentować wszystkie grupy zawodowe – zaznacza Marcin Zabochnicki.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto:pxhere.com/CC0
 

Dodaj komentarz